Sjefstrateg Peter Hermanrud i Swedbank har så langt fått god uttelling for sin anbefaling om å vekte seg opp i sykliske aksjer. Nå har han et håp om at den globale inntjeningsresesjonen er over, og at i første rekke energi og råvarer skal gi et løft til norske selskaper.

  – Jeg har i mange år sagt at jeg vil heller ha utenlandske aksjer fremfor norske. Dette har nå snudd, sier Hermanrud på et investorseminar i regi av Alfred Berg Kapitalforvaltning tirsdag.

Katastrofe

Oslo Børs er opp 5–6 prosent til om lag 645 poeng så langt i år. Dersom lønnsomheten til de børsnoterte selskapene normaliseres, vil børsen kunne nå 800 poeng, ifølge sjefstrategen.

– Inntjeningen blant selskapene på børsen er lavere enn under finanskrisen. Det er katastrofe for tiden, sier Hermanrud.

Mens en rekke markeder har slitt med overkapasitet har en oppbremsing i investeringene de siste to årene gjort at man ser tegn til bedring, mener han. Og selv om det er et godt stykke frem til effekt på inntjeningen, er det nettopp tegn på at markedene tenderer i riktig retning man skal kjøpe på, ifølge strategen. 

– Kursene snur før bunnen i inntjeningen, sier Hermanrud.

Spår renteoppgang

Han tror vi står overfor flere gode år for sykliske aksjer. Generelt snur disse ti måneder før bunnen i kapasitetsutnyttelse, ifølge Swedbank-toppen.

Dersom vi står overfor en syklisk opptur, står vi kanskje også overfor en global renteoppgang, mener han. Kombinert med at aksjemarkedene historisk liker renteoppgang, en indikator på økt økonomisk aktivitet, viser økt sysselsetting i sentrale markeder som USA, Storbritannia og Japan tegn til at oppsvinget brer seg, påpeker Hermanrud.

– Høyere brutto nasjonalprodukt, stigende råvarepriser og økt lønnsvekst, gir høyere inflasjon og høyere rente, forklarer strategen.

Bedre utnyttelse

Han venter at kapasitetsutnyttelsen vil tilta i nær alle sektorer fremover, som igjen vil få priser, lønnsomhet og aksjekurser til å stige. Samtidig er man svært langt unna at det skal bli virkelig bra, som i fiskeoppdrett i dag, påpeker Hermanrud. 

– Normalt går det 5–7 år fra bunn til topp til bunn, sier Hermanrud.

Hvor raskt det vil stige avhenger også av hvor raskt kapasitet kan settes inn i den respektive sektor. Eksempelvis kan riggkapasitet erstattes nær umiddelbart mens etablering av ny aluminiumsfabrikk krever både tid og penger.

Ikke oppblåst

I snitt prises selskapene på Oslo Børs til nær 15 ganger inntjeningen. Det er høyere enn snittet de siste ti årene, men på linje med snittet siste femten år. Hermanrud ser ikke at prisingen som oppblåst.

– Det ser ikke ut som at der noe galt med prisingen av aksjer, eller at den er avhengig av noe spesielt, sier sjefstrategen.

Forvalter Leif Eriksrød, Alfred Berg.
Forvalter Leif Eriksrød, Alfred Berg. (Foto: Elin Høyland)

På svært lang sikt legger han til grunn en forventet avkastning på 8 prosent i aksjemarkedet, basert på 3,5 prosent årlig utbytte og en utbyttevekst på 4,5 prosent. Han trekker frem Storebrand, bank- og finansaksjer og oljeservice som selskaper som vil nyte godt av høyere rente. På den annen side vil høyere renter være negativt for eiendomsaksjer, Telenor og Gjensidige Forsikring, mener han.

– Bull

Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød har hatt stor suksess med sitt norske aksjefond Gambak de senere årene. Hittil i år er fondet opp om lag åtte prosent foran markedet. Mens Alfred Bergs norske fond fortsatt er undervekt energi- og oljerelaterte aksjer, har de blitt mindre undervektet dette året. 

– Etter å ha hørt på deg, Peter, blir jeg rett og slett bull, sier Eriksrød til humring fra salen.

Forvalteren påpeker at det ikke er selskapenes inntjening som har holdt markedene oppe, men sentralbankenes seddelpresse. Over to tredjedeler av selskapene på Oslo Børs leverte svakere resultater enn ventet i tredje kvartal, påpeker Eriksrød.

– Det var enkelte som brukte Q3 til å si at det har bunnet. Men, det er dessverre ikke mye som tyder på det, sier Alfred Berg-forvalteren.

Lyspunkter

I likhet med fjoråret var det betydelige nedjusteringer i forventningene til selskapenes resultater ved inngangen til året. På den annen side er det flere av de femten største selskapene i hovedindeksen som har fått forventningene til resultat per aksje oppjustert enn nedjustert. 

– Ting er ikke så ille som det ser ut til, sier Eriksrød.

Han viser til dels store oppjusteringer i oljeserviceselskapet Subsea 7, oljeselskapet AkerBP, lakseoppdretterne Salmar, Marine Harvest og Bakkafrost, Orkla, Storebrand og aluminiumsprodusenten Hydro. 

Forvalteren ser muligheter innen bank og- finans nå som kapitalkravene innfris og inntjeningen igjen kan gå til aksjonærene. Samtidig har han fortsatt tro på fisk, selv om veksten i Norge har stoppet opp. 

Så langt i år har Alfred Berg vektet seg mest opp i Statoil, Orkla, AkerBP, Aker Solutions og Axactor. Selskapet har samtidig redusert eller gått ut av posisjoner i Avance Gas, DNB, Petroleum GeoServices, RCL og Yara.

«Trumponomics» kan gi høyere boliglånsrenter i Norge

Med slike venner trenger ikke Trond Mohn fiender dnPlus

Treffer de tørste med spesialøl dnPlus

Følg markedet med DN Investor(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Welcome to Olden
Stadig økende cruisetrafikk betyr opp mot 9000 besøkende om dagen til vesle Olden i Nordfjord. DN var med på årets siste anløp.
02:18
Publisert:

Slik kan du få dagligvarene hjem
Førerløse biler kan ta seg av snømåkingen på Gardermoen eller hente ungene dine på trening
01:26
Publisert: