Petter Stordalen har tapt ankesaken i forsikringskrangelen mellom Norefjell Ski & Spa og Tryg Forsikring. Det var E24 som først omtalte saken.

7. mai i 2020 skrev DN om at Petter A. Stordalens Strawberry-konsern, inkludert hotellkjeden Nordic Choice, mente den hadde en forsikring som dekket tap ved en pandemi.

Senere kom det frem at forsikringen var tegnet hos Codan, som nå er en del av Tryg. Forsikringsselskapet avviste at dette var en pandemiforsikring og pekte blant annet på at en forsikringspremien ville vært 50 ganger høyere dersom forsikringen skulle ha dekket tap som følge av koronapandemien. Stordalens selskaper hadde fått inn en klausul om epidemisk utbrudd uten at denne tilleggsforsikringen førte til at premien ble økt.

Dermed var det duket for rettssak, men tingretten var ikke enig med Stordalen om at forsikringen fra Codan var en pandemiforsikring.

Erik Sandtrø fra Ro Sommernes (til venstre) og Jan B. Jansen fra Bahr representerte Stordalens selskap Norefjell Ski & Spa da lagmannsretten behandlet pandemiforsikringssaken i midten av juni.
Erik Sandtrø fra Ro Sommernes (til venstre) og Jan B. Jansen fra Bahr representerte Stordalens selskap Norefjell Ski & Spa da lagmannsretten behandlet pandemiforsikringssaken i midten av juni. (Foto: Elin Høyland)

Stordalens selskap anket da saken inn for lagmannsretten. Nå har Borgarting lagmannsrett kommet til samme konklusjon. Nå foreligger dommen som slår fast at Codan har vunnet saken fullstendig. Stordalen må også betale nær 1,2 millioner kroner i saksomkostninger.

Forsikret mot utbrudd på hotellet

Et sentralt begrep i forsikringssaken har vært at Norefjell hadde en klausul om epidemisk utbrudd. Lagmannsretten skriver innledningsvis i dommen at det er «hovedspørsmålet i saken om «epidemisk utbrudd»-klausulen omfatter et typetilfelle der hotellet måtte stenge ned som følge av offentlig påbud uten at det var påvist covid-smitte ved hotellet. Det er etter lagmannsrettens syn ett sentralt tolkningsspørsmål i saken».

Så slår lagmannsretten fast at den erstatningsmessige skaden må være inntruffet på hotellet for at forsikringen gjelder. «I det det ikke har inntruffet noe «epidemisk utbrudd» på hotellet, har det ikke oppstått noe dekningstilfelle etter klausulen», skriver retten.

Retten skriver også at den «mener at det har formodning mot seg at Codan ville inngått en ubegrenset epidemi/pandemiforsikring –uten noen geografisk begrensning mv. –uten at det ville medført en viss økning i premien».

Dommen er enstemmig og innebærer at Stordalens selskaper, i tillegg til egne saksomkostninger, må betale motpartens saksomkostninger på til sammen 2,7 millioner kroner for ting- og lagmannsretten.

Finansdirektør Mads B. Koch (til venstre) sammen med Stordalens advokat Erik Sandtrø fra Ro Sommernes da pandemiforsikringssaken ble behandlet i lagmannsretten i juni.
Finansdirektør Mads B. Koch (til venstre) sammen med Stordalens advokat Erik Sandtrø fra Ro Sommernes da pandemiforsikringssaken ble behandlet i lagmannsretten i juni. (Foto: Elin Høyland)

Svært skuffet

Det var finansdirektør Mads Breder Koch som stilte i retten som partsrepresentant på vegne av Stordalens selskaper.

– Vi er så klart svært skuffet over utfallet og mener lagmannsretten tar feil i avtaletolkningen, skriver han i en epost til DN.

– Forsikringen skulle gi dekning for at gjester ikke kan bruke hotellet på grunn av epidemisk utbrudd, som nettopp var situasjonen da hotellet ble stengt ned av kommunen. Lagmannsretten mener derimot at utbruddet må skje på selve hotellet selv om det ikke fremgår av den relevante tilleggsforsikringen. Vi vil gå grundig gjennom dommen med tanke på en mulig anke til Høyesterett, skriver Koch.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.