Strawberry Holding leverte onsdag sitt årsregnskap for 2018. Konsernet endte opp med et resultat før skatt på 322 millioner kroner, mot 610 millioner kroner året før. Inntjeningen ble nesten halvert til tross for at konsernet økte inntektene med nesten syv prosent.

Det lavere resultatet skyldes i all hovedsak et urealisert tap på 262 millioner kroner knyttet til finansielle investeringer i aksjer og obligasjoner i datterselskapet Strawberry Capital, som av Stordalen selv beskrives som «en aktiv aktør» i markedet.

Dette veies imidlertid delvis opp av en gevinst ved salg og verdsetting av finansielle instrumenter, utbytte og gevinst på valuta på 127 millioner kroner, ifølge noteverket i regnskapet.

Petter Stordalen legger ikke skjul på at ting kunne ha gått bedre ved spørsmål om hvordan børsåret har vært.

– Du har jo svaret, ler Stordalen.

– Det kunne åpenbart vært bedre, men det er slik at noen år er bra på Børsen og noen år er ikke like bra.

Ved utgangen av 2017 satt gruppen med verdier på børsen tilsvarende 1,7 milliarder kroner, og en urealisert gevinst på nesten 150 millioner kroner.

Ett år senere har Stordalens Strawberry redusert eksponeringen mot aksjemarkedet betydelig, samtidig som markedet snudde mot ham. Mot slutten av 2018 gikk markedet inn i en tøff periode, der hovedindeksen på Oslo Børs falt med 15,5 prosent i løpet av årets tre siste måneder.

Totalt hadde Stordalen et urealisert tap på 263 millioner kroner på sin aksjeportefølje i løpet av året, og han satt på såkalte «markedsbaserte» aksjeposisjoner på børsene til en verdi av 821 millioner kroner.

Satser på shorthandel

Stordalen satser ikke bare på børsopptur, men også på nedgang i enkelte aksjer. Totalt hadde han såkalte shortposisjoner for rundt ti millioner kroner. Disse hadde en gevinst på 58.000 kroner.

Shorthandel innebærer å låne aksjer, valuta eller andre verdipapirer og eiendom som deretter selges med hensikt å kjøpe det tilbake på et senere avtalt tidspunkt. Den som låner ut får en rentekompensasjon for dette.

«Strawberry Capital vil fortsatt være aktive i kapitalmarkedet med hovedvekt på nordiske aksjer. Det forventes moderat økonomisk vekst i de nordiske landene i 2019», skriver Strawberry i årsberetningen.

Stordalens Strawberry har også en stor bankkonto, som ved årsskiftet var på totalt 800 millioner kroner. Dette var ned litt mer enn 100 millioner kroner fra året før.

All-time high

Stordalen ser lyst på året tross børstapene.

– Det sentrale for oss er jo hotellselskapet, og der hadde vi en all-time high i 2017 som vi slo med god margin med en ny all-time high i 2018, og nå ser det ut til at vi får en ny all-time high i 2019, sier Stordalen.

Strawberry Holding kontrollerer hotellkjeden Nordic Choice Hotels, med hele 194 hoteller, de fleste i Norge og Sverige. I tillegg eide konsernet ved årsskiftet 16 hotelleiendommer.

– Jeg er superfornøyd med innsatsen til alle som har jobbet med dette.

Stordalen forklarer at 2018 var et rekordår for hotellselskapet, der driftsresultatet før av- og nedskrivninger var opp fra 750 millioner kroner i 2017 til over en milliard for første gang i 2018.

– Totalt sett ser vi vel på en cashflow på akkurat en milliard, og det er vi veldig fornøyd med.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.