Økokrim-tiltalte Petter Dragesund (53), som tidligere var Paretos corporatesjef, tjente store penger på sine aksjeinvesteringer gjennom sitt heleide investeringsselskap Dragesund Invest i fjor. Selskapets årsregnskap viser et overskudd på 72 millioner kroner i 2016. 

Store deler av resultatet skyldes verdiøkning på aksjer. Verdiøkning på finansielle instrumenter, som vil si aksjer og obligasjoner, var på 47,6 millioner kroner, ifølge regnskapet. 

Ved utgangen av 2016 har Dragesund Invest en bokført egenkapital på 333 millioner kroner. 

Dragesund ønsker ikke å kommentere resultatet, opplyser han i en tekstmelding til DN. 

Forholdet han er tiltalt for har ingenting med hans private investeringer å gjøre.

Størst verdiøkning på Lerøy-aksjen

Ved utgangen av 2016 eide Dragesund Invest aksjer flere ulike selskaper. Selskapet har en eierandel på 3,455 prosent i Pareto Securities og eier 0,554 prosent av aksjene i Pareto Bank. I løpet av 2016 hadde Pareto Bank-aksjen en verdistigning på 30 prosent, noe som inngår i verdiøkningen i fjorårets regnskap. Eierandelen i Pareto Securities er en langsiktig investering, som i praksis ikke blir verdijustert i regnskapet selv om det trolig er store urealiserte merverdier. 

Dragesund hadde per 31. januar 2016 også aksjer i blant annet forbrukslånsbanken Monobank, fiskeoppdretteren og hvitfiskselskapet Lerøy Seafood Group, offshorerederiet Dof og forsikringsselskapet Protector Forsikring. Lerøy-aksjen hadde i løpet av 2016 en verdistigning på 50 prosent. Dragesund har nå kvittet seg med aksjene i Lerøy, viser aksjonærregisteropplysninger. 

Ellers eier Dragesund aksjer i Icon Capital, som driver med fondsforvaltning, og i Frøya Industrieiendom, et selskap som utvikler og selger fast eiendom.  

Per 31. juli eier Dragesund Invest fortsatt aksjer i Dof, Protector Forsikring, Pareto Bank og Monobank. 

Bestrider Økokrim-tiltale 

Petter Dragesund har vært blant en av landets aller best betalte finansielle rådgivere. 

I mai ble det kjent at Dragesund, sammen med sin daværende kollega Pareto-megler Kjetil Sjursen og konsulent Jan Vestrum, ble tiltalt for grovt bedrageri i forbindelse med et oppkjøp av det børsnoterte selskapet Crew Gold Corporation. Tiltalen går på bedrageri og markedsmanipulasjon. 

Dragesund bestred tiltalen i sin helhet, men ba selv om permisjon fra sin stilling som corporatesjef i Pareto mens saken pågår. Til DN har Dragesund tidligere sagt at han betrakter anklagene om bedrageri som uvirkelige. (Vilkår)

Fra Oslo til Trondheim på 30 minutter i Hyperloop?
«Fremtidens hurtigtog» gjorde vellykket prøvetur i 310 km/t.
00:24
Publisert: