Pareto Dragesund var i en årrekke sentralt plassert i den norske meglerbransjen som leder av avdelingen for finansiell rådgivning (corporate finance) i Pareto, som bistår selskaper med oppkjøp, fusjoner og børsnoteringer.

I slutten av juli ble det klart at han gir seg i Pareto etter nesten 30 år for å forvalte egne penger på heltid.

– Planen videre er å investere i egne selskaper for egne midler og å drive med rådgivning der hvor det er naturlig.