Klokken 09.15 tirsdag morgen var det i rettssal 828 i Oslo tingrett klart for oppstarten av høstens store Økokrim-sak. På hver sin tiltalebenk satt de tre tiltalte med hver sine lag av advokater.

Derfra skal de de neste ti ukene forsvare seg mot Økokrims anklager om grovt bedrageri, økonomisk utroskap og markedsmanipulasjon.

Fremst satt Jan Vestrum, som ble ført inn av politiet fra Ullersmo fengsel, hvor han for tiden soner en korrupsjonsdom. Bak ham satt to helt sentrale Pareto-aktører.

På andre rad satt den tidligere Pareto-megleren Kjetil Sjursen, som Økokrim også mener har begått lovbrudd. Og på bakerste benkerad satt Petter Dragesund, som etter mer enn 25 år i Pareto, mange av årene som corporatesjef, nå er midlertidig ute av selskapet.

– Jeg er i ulønnet permisjon for tiden, sa Dragesund kort da stillingene for de tre ble gjennomgått.

Les også intervju med Dragesund fra 2017: – I en helt uvirkelig situasjon dnPlus

De tre svarte samstemt da dommeren lurte på om de erkjente straffskyld for noen av tiltalepostene:

– Nei.

Petter Dragesund er tidligere corporatesjef i Pareto
Petter Dragesund er tidligere corporatesjef i Pareto (Foto: Gorm K. Gaare)

Alle de tre nektet å la seg avfotografere i rettssal 828 i Oslo tingrett tirsdag.

De tre er tiltalt for følgende forhold som skriver seg tilbake til 2010, da det var budkamp om det børsnoterte gruveselskapet Crew.

Kanadiske Endeavor og russiske Severstal var partene i denne budkampen. Endeavour kjøpte seg opp til en eierandel på 40 prosent i januar 2010.

Pareto jobbet for Severstal, og hjalp til å samle 20 prosent Crew-aksjer for russerne.

I februar kjøpte Pareto flere aksjer på vegne av Severstal. Selgerne av aksjene, 12 norske investorer, fikk en prisgarantiavtale. Den sier at dersom Severstal senere kjøpte aksjer for en høyere kurs de neste tre månedene så skulle investorene kompenseres.

16.–19. mars kjøpte Pareto flere aksjer i Crew til vesentlig høyere kurs. Hvem Pareto kjøpte for er ukjent for omverdenen på dette tidspunktet. I retten kom det frem at kjøperne var Deutsche Bank og Credit Suisse, men at de reelle kjøperne var flere selskaper i skatteparadiser som Seychellene, De britiske jomfruøyene og Kypros, kom det frem i retten.

Økokrim mener at den reelle kjøperen av aksjene 16.–19. mars er Severstal gjennom disse stråselskapene i skatteparadiser.

De tiltalte visste Severstal var den reelle kjøperen, og dermed har de bidratt til at de 12 investorene ikke har fått en ekstrabetaling på 188 millioner kroner, noe de hadde krav på i henhold til prisgarantiavtalen. Pareto, det vil si de tiltalte Dragesund og Sjursen, har dermed bedratt Paretos kunder, slik Økokrim ser det. Og dette bedrageriet har også Vestrum bidratt til. Vestrum jobbet for Severstal og han hadde inngått en avtale med Pareto om betaling for de oppdragene innen gruvesektoren som han klarte å skaffe meglerhuset.

For de to Pareto-ansatte på tiltalebenken og Vestrum er spørsmålet i saken dette: Gitt at det var Severstal som sto bak kjøpene, var nordmennene en del av operasjonen som gjorde at Severstal kunne kjøpe opp millioner av aksjer uten å måtte betale ut de nærmere 200 millioner kronene til aksjeselgerne etter prisgarantiavtalen, eller visste de eller burde de visst om Severstals operasjon?

I rettssakens aller første dag ble det klart at Økokrim knytter Pareto tett opp mot Severstals operasjon.

La frem ukjent honoraravtale

Mest oppsiktsvekkende var det at Økokrim fra start antydet at Pareto ikke bare var klar over, men også kamuflerte, Severstals aksjekjøp.

Blant de til da ukjente opplysningene som Økokrim fremla tirsdag, var disse:

  • Pareto bisto Severstal i kampen om Crew og hadde opprinnelig en avtale om et honorar på 1,5 prosent av de aksjene som meglerhuset klarte å kjøpe for Severstal.
  • 16. mars 2010 ble denne avtalen endret, til en fastprisavtale. Pareto skulle få 6,6 millioner kroner for å jobbe for Severstal.
  • 16.–19. mars 2010 solgte Pareto-megler Kjetil Sjursen aksjeposter i Crew til Deutsche Bank og Credit Suisse, til sammen 10,6 prosent av Crew til en verdi av 440 millioner kroner.
  • Hvis Pareto hadde hatt den opprinnelige honoraravtalen med Crew, og fått 1,5 prosent i honorar på aksjeposten på 10,6 prosent, skulle Pareto hatt 6,6 millioner kroner – nøyaktig det samme som den nye fastprisavtalen.

– Er det tilfelle at de tiltalte visste at de kjøpte aksjer på vegne av Severstal og at dette ble kamuflert gjennom en fastprisavtale, eller er de reelt uvitende, spurte aktor, førstestatsadvokat Håvard Kampen i sitt innledningsforedrag, og varslet at han ville legge frem chat, epost og telefon i den senere bevisførselen senere i uken.

Senere samme dag rakk Økokrim å vise frem en epost fra en Severstal-rådgiver til Jan Vestrum, der en skjult aksjepost i Crew – ifølge Økokrim – blir omtalt som «hidden 10 %».

Forsvarer for Petter Dragesund, Christian Hjort.
Forsvarer for Petter Dragesund, Christian Hjort. (Foto: Gunnar Lier)

Dragesunds forsvarer, advokat Christian Hjort i advokatfirmaet Hjort, mener fastprisavtalen ikke er noe bevis for at det var Severstal som kjøpte aksjene og at Pareto kamuflerte dette.

– Overhodet ikke. Vi bestrider de anførslene Økokrim knytter til fastprisavtalen.

– Hva var intensjonen bak fastprisavtalen?

– Det vil Dragesund forklare seg om i retten.

Dragesunds forklaring skal etter tidsplanen finne sted i slutten av neste uke. ​(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Bård Bjerkholt: – Det er på mange måter en bitter sorti i dag
Avgangen til Berit Svendsen bekrefter inntrykket av at når hun ikke fikk toppjobben, så kunne det være det samme, mener DNs kommentator Bård Bjerkholt.
01:12
Publisert: