Petter Dragesund, mangeårig corporatesjef i Pareto Securities, ble i Oslo tingrett frifunnet, både for tiltalen om blant annet bedrageri, og for alle erstatningskrav.

– Dragesund er naturligvis svært glad for å bli frifunnet. Han er lettet over å ha blitt trodd, og han håper saken er over for hans del. Han har hele tiden vært krystallklar på at han ikke har bedratt Paretos egne kunder. Hans forklaring har god støtte i sakens beviser, og han er glad for at tingretten har kommet til denne konklusjonen, sier Dragesunds forsvarer, advokat Christian B. Hjort.

Dragesund ønsker ikke ikke selv å uttale seg om saken, ifølge Hjort.

Jan Vestrum, konsulenten som jobbet for både Pareto og russiske Severstal, ble dømt til fengsel i et år og seks måneder for medvirkning til grovt bedrageri og medvirkning til markedsmanipulasjon. Ifølge dommen må han også tåle 15,7 millioner kroner i inndragning.

Kjetil Sjursen, Pareto-megleren som sto for de omstridte aksjehandlene i gullgraverselskapet Crew Gold, ble også dømt til et år og seks måneder for medvirkning til grovt bedrageri og medvirkning til markedsmanipulasjon. Dommen frifinner Sjursen for alle erstatningskrav. Sjursen må kun betale 50 000 kroner i sakskostnader.

Dommen var enstemmig for alle de tre tiltalte.

Anker dommen

Både Jan Vestrum og Kjetil Sjursen vil anke dommen, bekrefter deres forsvarere til DN fredag ettermiddag.

– Det fastholdes at det ikke er grunnlag for å domfelle, og at domfellelse ikke er forenlig med dokumentasjonen og beviser i saken. Gjennomgang av avgjørelsen viser at domfellelse er skjedd med basis i spekulasjon rundt og i strid med bevismaterialet i saken, skriver advokat Håkon Juell Hassel, og understreker at saken mangler flere bevis og avhør av flere personer.

– Dette gjelder blant annet personer Økokrim har tillagt ledende rolle etter anklagene. Én av de svært sentrale aktørene i Morgan Stanley skal avhøres først mot slutten av februar måned. Sviktende i opplysningen av saken strekker seg imidlertid langt utover dette og vil stå sentralt i ankeprosessen, skriver Juell Hassel.

- Den er uriktig, sier advokat Ellen Holager Andenæs om dommen.

- Sjursen mener tingretten bygger på et mangelfullt faktagrunnlag. Hovedmannen i dette angivelige bedrageriet, Severstal, er ikke avhørt, heller ikke selskapets rådgiver i Morgan Stanley. Det gir grunnlag for anke.

Økokrim kommenterer dommen slik:

- Vi registrerer at tingretten er enig i at det her har skjedd et bedrageri. Økokrim og retten er uenige i hvem som hadde kjennskap til dette, sier aktor i saken, førstestatsadvokat Håvard Kampen.

Han sier Økokrim vil lese dommen og deretter vurdere hvorvidt den skal ankes.

Alle nektet straffskyld

Alle de tre nektet straffskyld i saken. Økokrim ba om 2,5 års fengsel for Dragesund og Sjursen og 1,5 år for Vestrum, som for tiden soner en dom på Ullersmo og får en slags kvantumsrabatt.

De tre var alle tiltalt for å ha hjulpet russiske Severstal med å kjøpe opp Crew Gold, som var notert på Oslo Børs. De var tiltalt for å ha hjulpet Severstal med å skjule aksjekjøp, noe som gjorde at Severstal fikk Crew for en billigere penge, mens de som solgte aksjer ble skrudd og tapte 188 millioner kroner.

De tre har alle avvist at de kjente til at Severstal kjøpte aksjer i Crew, og dermed er det heller ikke noe grunnlag for straff, har de fremholdt i retten.

Tror på Dragesund

Dommerne tror Pareto-topp Petter Dragesund på at han ikke kjente til at Severstal kjøpte Crew-aksjene.

«Dragesund var ikke kjent med, eller sterkt å bebreide for å ikke kjenne til at det var Severstal som handlet aksjer».

Samtidig skriver dommerne at de finner det påfallende at Petter Dragesund ikke fulgte bedre med på meglerhusets oppdrag med Crew, og handelen i aksjen.

«At han i en slik situasjon ikke var mer «hands on», ikke undret seg, fulgte med eller stilte spørsmål ved hvem som faktisk handlet det store volumet aksjer som gikk i Crew i blokk III, er etter rettens vurdering påfallende. Selv om Dragesund, som leder, var involvert i en rekke ulike prosjekter på samme tid ville det være å forvente at han fulgte med på utviklingen, herunder omsetningen i Crew-aksjen i et viktig corporateoppdrag for en stor kunde som var i ferd med å nærme seg en avslutning», heter det i dommen.

Økokrim mener at Pareto fikk betalt for de omstridte aksjehandlene, omtalt som blokk III nedenfor, gjennom en fastprisavtale, «fixed fee»-avtale, meglerhuset hadde med Severstal. Men Dragesund ville ikke handlet som han gjorde hvis han hadde visst om en slik avtale, mener dommerne:

«Etter rettens vurdering er det et tungtveiende, og talende moment at Dragesund etter at han var avhørt av Økokrim i 2014 hvor han ble presentert teorien om at fixed fee var betaling for handlene i blokk III, internt i Pareto ba om at man fant frem de nødvendige tallene og kontrollregnet på om Økokrims teori kunne stemme. Dersom det var slik at Dragesund var kjent med at fixed fee var betaling for blokk III, er det etter rettens vurdering svært lite trolig at Dragesund ville ha bedt om at Pareto fant ut av dette på egen hånd. Denne handlemåten medfører alene at retten mener det foreligger sterk grad av tvil knyttet til anførselen om at Dragesund skal ha visst/måtte forstå at det var Severstal som handlet. Det fremstår også slik at han ikke hadde tenkt på sammenhengen mellom de to størrelsene før Økokrim presenterte det for ham.»

Dommerne konstaterer også at Dragesund har samarbeidet med Økokrim i saken.

«Denne handlemåten synes snarere å vitne om en mann uten ting å skjule, enn en person som har handlet med forbrytersk sinnelag», heter det.

Dømmes for medvirkning

Dommerne konkluderer med at konsulenten Vestrum visste hvem som handlet de kritiske Crew-aksjene, mens den tidligere stjernemegleren Kjetil Sjursen forsto eller må ha funnet det mest sannsynlig at det var Severstal eller nærstående som gjorde det.

Begge medvirket til bedrageriet «konkret ved flere ulike handlinger», heter det i dommen.

Jan Vestrum i Oslo tingrett høsten 2018. Her med sin forsvarer, advokat Håkon Juell Hassel i advokatfirmaet Elden.
Jan Vestrum i Oslo tingrett høsten 2018. Her med sin forsvarer, advokat Håkon Juell Hassel i advokatfirmaet Elden. (Foto: Didrik Linnerud Arnesen)

Rettssaken pågikk i Oslo tingrett i fjor høst. Økokrim viste frem et intrikat selskapskart i diverse skatteparadiser for å bevise at det faktisk var Severstal som kjøpte Crew-aksjer via stråselskaper.

Oslo tingrett skulle for det første ta stilling til om det faktisk var Severstal som kjøpte Crew-aksjene, og i så fall om de tre tiltalte visste eller burde visst om at det faktisk var Severstal som var kjøper av Crew-aksjer.

Tidligere aksjemegler i Pareto, Kjetil Sjursen, meglet de omstridte aksjepostene i Crew.
Tidligere aksjemegler i Pareto, Kjetil Sjursen, meglet de omstridte aksjepostene i Crew. (Foto: Ståle Andersen)

Pareto hadde gitt, på vegne av Severstal, et knippe Crew-aksjonærer en avtale om prisgaranti: Dersom de solgte aksjer i Crew, men Severstal kjøpte aksjer senere i markedet til en høyere kurs, skulle de bli kompensert for dette.

Men siden aksjekjøpene til Severstal skjedde i det skjulte, så ble aldri Pareto-kundene kompensert for dette, og de gikk dermed glipp av et betydelig beløp.

Totalt krevde investorene 343 millioner kroner fra de tre tiltalte.

Er Teslas kontroversielle toppleder Elon Musk helt genial eller en ulykke for selskapet?

DNs kommentatorer Terje Erikstad og Thor Chr. Jensen diskuterer med innholdssjef Janne Johannessen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Meretes utvalgte: Strålende billighvitvin
Solar das Bouças er alltid et sikkert valg til bacalaoen.
01:55
Publisert: