Økokrim bekrefter fredag til DN at de ikke vil anke forrige ukes frikjennelse av Petter Dragesund.

– Vi har kommet til at vi aksepterer dommen hva gjelder Dragesund, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Håvard Kampen, som førte saken for Oslo tingrett.

Dragesunds advokat, Christian B. Hjort i Advokatfirmaet Hjort, sier i en kommentar til DN:

– Dragesund er selvsagt glad for beslutningen. Denne saken har vært en enorm påkjenning for ham i flere år, og tingrettens dom viser at det ikke skulle ha vært tatt ut tiltale mot ham. Dragesund har fra dag én vært helt åpen om sin rolle i saken under sakens etterforskning, og ikke lagt skjul på noe. Økokrim burde på et langt tidligere stadium ha sett at det ikke var grunnlag for anklagene mot ham.

– Vil dere vurdere erstatning mot Økokrim?

– Nå vil en siktet som blir frifunnet i en slik sak ha krav på erstatning. Det er noe vi selvfølgelig vil se på og komme tilbake til.

– Kan dere si noe mer om et eventuelt erstatningsbeløp?

– Nei, ikke nå, sier Hjort.

«Et ansvar vi tar på største alvor»

Økokrims beslutning kommer en uke før ankefristen i saken.

– Hvordan ser Økokrim nå på beslutningen dere tok om å tiltale Dragesund?

– Utgangspunktet var at vi startet etterforskningen med noen få eposter som vekket vår interesse, og derfra rullet vi opp et bedrageri på nesten 200 millioner gjennom komplekse strukturer i skatteparadis. Det har retten fulgt oss på, så har den ikke fulgt oss på fullt ut på hvem som skal holdes strafferettslig ansvarlig og ikke. Det er en beslutning som vi velger å ikke be om en ny vurdering av, sier Kampen.

– Hvilke tanker gjør dere dere om den store påkjenningen saken har påført ham?

– Det er jo vårt lodd å ta ut tiltale og fremme saker for domstolen. Den belastningen det medfører er vi vel kjent med, det er et ansvar vi tar på største alvor.

– Er dere forberedt på erstatningssøksmål fra Dragesund?

– Vi er alltid forberedt på at det norske rettsvesenet fungerer på en god måte og at ting som skal kompenseres, kompenseres. Men det er ikke et spørsmål av betydning for tiltale eller ankespørsmålet.

«Pareto trodde på Petter»

Toppsjef i Pareto Ole Henrik Bjørge sier dette om nyheten fredag:

– Petter har i hele prosessen vært åpen og sannhetssøkende. Pareto trodde på Petter. Det gjorde tingretten også. Vi er glad for at saken er tilbakelagt for Petters vedkommende, og vi har i dag ønsket ham varmt velkommen tilbake på jobb.

Anker domfellelse

Selv om Økokrim nå går ut med at de ikke anker frifinnelsen av Petter Dragesund, blir det trolig likevel en ny runde i Borgarting lagmannsrett av den såkalte Severstal-saken.

For mens tingretten frikjente Dragesund, ble de to andre tiltalte dømt.

  • Jan Vestrum, konsulenten som jobbet for både Pareto og russiske Severstal, ble dømt til fengsel i et år og seks måneder for medvirkning til grovt bedrageri og medvirkning til markedsmanipulasjon. Ifølge dommen må han også tåle 15,7 millioner kroner i inndragning.
  • Kjetil Sjursen, Pareto-megleren som sto for de omstridte aksjehandlene i gullgraverselskapet Crew Gold, ble også dømt til et år og seks måneder for medvirkning til grovt bedrageri og medvirkning til markedsmanipulasjon. Dommen frifant samtidig Sjursen for alle erstatningskrav.

Begge har varslet at de anker saken.

Tingretten konstaterte at det var bedrageri og markedsmanipulasjon som skjedde da 12 investorer gikk glipp av 188 millioner kroner i en budkamp om gruveselskapet Gold Crew. Tingretten var enig med Økokrim i at det var den russiske gruvekjempen Severstal som i hemmelighet kjøpte seg opp i gruveselskapet i løpet av tre dramatiske marsdager i 2010. At operasjonen skjedde i det skjulte, gjorde at de norske investorene som hadde solgt sine aksjer en måned tidligere, ikke fikk utbetalt prisforskjellen de hadde krav på etter en prisgarantiavtale.

Dommen fra Oslo tingrett var enstemmig for alle de tre tiltalte. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

– Det hjelper lite å være velstående hvis man ikke vil bruke noe av velstanden
Har oljepengebruken gått av skaftet? DN møtte finanstoppene på sentralbanksjefens årstale i Norges Bank
02:33
Publisert: