Sissener Corporate Bond Fund, fondet som investerer i kredittobligasjoner, altså selskapers obligasjonslån, steg med 3,65 prosent i mai, og var ved utgangen av mai ned 2,44 prosent hittil i år.

«Selv om yielden faller og kursene stiger er det fortsatt historisk attraktive risikopåslag vi ser i porteføljen. Markedet opplever en sunn balanse mellom kjøpere og selgere. Dette har igjen ført til at primærmarkedet har åpnet og flere selskaper har brukt vinduet mellom rapportering for første kvartal og slutten av andre kvartal til å hente penger», skriver fondet i månedsrapporten for mai.

Yield er et uttrykk for den reelle avkastningen en investor har på et obligasjonslån, og vil utvikle seg motsatt av selve kursen – prisen – på obligasjonslånet.

Håper på Hydro

Fondet, som blant annet forvaltes av Philippe Sissener, sønn av investorveteran Jan Petter Sissener, trekker særlig frem aluminiumsselskapet Norsk Hydro, som har hentet inn hele syv milliarder kroner fordelt på obligasjoner med fire ulike løpetider.

– Norsk Hydro liker vi først og fremst på grunn av prisingen. Både aksjen og obligasjonene fremstår attraktive og vi har tatt posisjoner for henholdsvis Canopus og obligasjonsfondet. Markedet priser inn en lavere etterspørsel etter aluminium og mange frykter at dette vil påvirke Norsk Hydros balansen såpass negativt at kredittratingen som «investment grade» er i fare. Vi tror derimot de kommer til å prioritere enn sunn balanse fremfor utbytte og at etterspørselen holder seg godt nok til at obligasjonene slipper nedgradering. I tillegg kan vi over tid se at selskapet gjennom strukturelle endringer får synliggjort verdiene av hele verdikjeden, sier Philippe Sissener til DN.

«Investment grade» er obligasjoner som er regnet som relativt trygge, med høy rating fra kredittvurderingsbyråene, mens obligasjoner under dette er såkalte «søppelobligasjoner».

Sissener-fondet valgte å kjøpe andeler i lånet som løper til februar 2026, og Norsk Hydro er nå inne på topp-ti-listen over store posisjoner med 4,7 prosent i fondet.

Dette lånet har en flytende såkalt kupongrente som er på 3,3 prosentpoeng over interbankrenten Nibor – renten bankene bruker når de låner penger seg i mellom.

Med en Nibor-rente på 0,3 prosent blir den absolutte avkastningen når lånet forfaller på 3,6 prosent, selv om Sissener understreker at det er langt fra sikkert at fondet blir sittende med dette lånet helt frem til 2026.

Men Sissener påpeker at gjennomsnittlig risikopåslag for femårige obligasjonslån utstedt av Norsk Hydro i perioden 2012–2020 var på nesten ett prosentpoeng. Han tror at hvis verden i løpet av 2021 eller 2022 skal sånn noenlunde tilbake til normalen etter koronakrisen, at det ligger an til «en vanvittig reprising av dette lånet», og at hvis det «kun» reprises til to prosentpoeng over Nibor-renten om et års tid, kan fondet se frem til en avkastning på over ti prosent.

Sissener mener fondet uansett får greit betalt for å bare sitte å vente, risikoen tatt i betraktning.

I den andre enden av risikoskalaen trekker Sissener frem obligasjonslånet i Siem Industries, med forfall om et år. Lånet har en effektiv rente på 30 prosent, med cirka to tredelers pant i Kristian Siems aksjer i Subsea 7. Sissener tror dette lånet blir refinansiert i løpet av høsten, uten at fondet må tiltre pantet.

Siem Industriers er kontrollert av oljeservicemilliardæren Kristian Siem, og er blant annet største aksjonær i Subsea 7, et selskap som leverer undervanns entreprenørtjenester til blant annet oljeindustrien.

Aksjefondet opp

Sisseners aksjefond, Sissener Canopus, var opp 2,2 prosent i mai. Fra nyttår er verdien av fondet ned 12,4 prosent.

I månedsrapporten for mai legges det vekt svingningene i markedene og på at gjenåpning av økonomien gir store muligheter. Det presiseres at fondet er eksponert mot et stigende aksjemarked, men at nedsiderisikoen fortsatt skal beskyttes.

Sissener trekker på den positive siden i mai frem Fred. Olsen-investeringsselskapet Bonheur, som steg over 25 prosent, og mediegiganten Schibsted som var opp 17 prosent.

Forsikringsselskapene Prudential og Storebrand trakk fondet ned i mai, men Sissener mener dette er et midlertidig tilbakeslag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.