Den bergensbaserte investoren Kjetil Myrlid Aasen sitter på verdier for nærmere én milliard kroner etter en rekke gode investeringer de siste årene. I tillegg til å ha tjent 619 millioner kroner på salget av helseteknologiselskapet Melin Medical, har Aasen også fått pengene til å yngle i gamblingselskapet Gaming Innovation Group (GIG).

Investeringsselskapet Bryggen Holding as, der Aasen eier 26 prosent av aksjene, sitter i dag på GIG-aksjer verdt over 540 millioner kroner.

Men det er ikke Black Jack og MegaFortune som ligger nærmest hjertet til Kjetil Aasen. Nå satser sjakkentusiasten nær 20 millioner kroner på sjakk-app-selskapet Play Magnus.

– Dette er en av de største enkeltinvesteringene vi har gjort siden realiseringen i Melin Medical, sier Aasen.

«Stort urealisert potensial»

Aasen vokste opp i et aktivt sjakkmiljø på Sandane i Nordfjord og deltok i flere sjakkturneringer som ung. Når han på forsommeren fikk tilbud om å investere i sjakk-app-selskapet til verdensmester Magnus Carlsen var han ikke vond å be.

– Det er et stort urealisert potensial knyttet til å kommersialisering av sjakk. Play Magnus har en god mulighet til å ta en ledende rolle i denne prosessen, sier Kjetil Aasen som er ventet å bli valgt til nytt styremedlem i Play Magnus.

Han viser til at mange av dagens tilbud innenfor sjakknæringen er lite tilpasset til situasjonen i 2018 og at de fremstår som overveldende og lite passende for nybegynnere.

Aasen har en mastergrad i statistikk og driver konsulentvirksomhet gjennom selskapene Sjakkmester as og Rokade as.

Totalt henter Play Magnus nå 38,5 millioner kroner i en emisjon delt i tre transjer. Kjetil Aasen er klart største bidragsyter i emisjonen, fulgt av Tine-konsernets pensjonskasse, MP Pensjon, som har vært med på eiersiden i flere år og nå investerer ytterligere 7,7 millioner kroner.

Verdt 150 millioner

I tillegg kommer Kenneth Gvein, som er sjef for IT-selskapet Knowit Experience, inn som aksjonær gjennom emisjonen. Gvein er selv en aktiv sjakkspiller og investerer nå nær 1,8 millioner kroner i Play Magnus.

Prisingen i emisjonen verdsetter hele Play Magnus til nær 150 millioner kroner før kapitalutvidelsen er gjennomført. Dette er omtrent det samme som i forrige emisjon i 2016. Finansavisen skrev torsdag at pengejakten hadde gått trått og at Play Magnus måte kutte prisen for å lokke investorene til å åpne lommebøkene.

– Selvfølgelig skulle vi gjerne ha hatt en høyere pris, men det har ikke vært noen kamp for å hente disse pengene. Vi har fått penger fra en av tre investorer vi har møtt, sier styreleder Anders Brandt.

Prisen i emisjonen verdsetter Magnus Carlsens og farens aksjer i selskapet til nær 68 millioner kroner.

Vil gjøre sjakk til pengemaskin

Brandt forteller at Play Magnus nå vil satse på å utvikle nye produkter og tjenester.

– Vår strategi går ut på å bli store på kommersialisering av sjakk på verdensbasis også utover apper, sier Brandt.

Han ønsker ikke å avsløre detaljer rundt selskapets strategi, men legger ikke skjul på at vekst innenfor nye virksomhetsområder spiller en viktig rolle og at denne strategien er sentral i investeringscaset som de nye investorene har fått presentert.

Per i dag tilbyr Play Magnus tre ulike sjakk-apper, og inntektene kommer i hovedsak fra brukerne.

Investeringsdirektør Nils Erling Ødegaard i MP Pensjon er selv en ivrig bruker av selskapets sjakk-apper og har stor tro på selskapet.

– Dette er et veldig spennende selskap med et stort potensial. Det er mange norske app-utviklere som tar kontakt med oss, men det er få som har lykkes så godt som Magnus Carlsen med å bygge opp en stor brukergruppe og etablere seg internasjonalt, sier Ødegaard. (Vilkår)

– Vi må jo huske på at da jeg gikk på folkeskolen var de fleste mødre hjemmeværende
Petter Stordalen, Stein Erik Hagen, Knut Hartvig Johannson og Maria Moræus Hanssen deltok onsdag på rundebordskonferanse om mangelen på kvinnelige toppledere i næringslivet.
02:46
Publisert: