En 71 år gammel nordmann dro i mars i år på nattklubben Club Glamor i Polen, etter å ha blitt fortalt at det var et hyggelig og rolig sted der man kunne kjøpe show og underholdning.

– Aldri vært utsatt for lignende

Kortholderen kjøpte først drikke for 3.759 kroner gjennom fire betalinger. Etter å ha foretatt den fjerde betalingen fikk han beskjed om at det var noe feil med betalingsterminalen, og han måtte godkjenne den siste betalingen på nytt. Han skal deretter ha gjort fem nye forsøk på å betale med det samme kredittkortet, i tillegg til å ha dratt tilbake til hotellet for å hente fire andre kort.

Til sammen svidde han av 252.756 kroner fordelt på alle kortene på nattklubben, som han mener han ikke kan holdes ansvarlig for.

Han klaget inn transaksjoner fra nattklubben på 46.000 kroner for Finansklagenemnda Bank.

Han mener noen av transaksjonene ble belastet med større beløp enn det han så på betalingsterminalens skjerm. Han hevder også han ble beskyldt for å forsøke å lure klubben, og skal derfor ha blitt tatt med på et bakrom der en ansatt holdt vakt.

– Kortholderen har i løpet av sine 71 år aldri vært utsatt for lignende, heter det i klagen.

– Ikke troverdig

Kortholderens bank Bank Norwegian mener belastningene er nordmannens egne, og synes ikke det er troverdig at han ble presset til å foreta dem. Den mener også at prisene ved nattklubber som dette ofte er høye.

Finansklagenemnda Bank skriver i sin begrunnelse at det er mange uklarheter omkring hendelsesforløpet på nattklubben, og trekker frem at kortholderens forklaring om at han ble truet ikke var en del av hans opprinnelige forklaring. Det er også stor usikkerhet knyttet til det angivelige kortmisbruket på 204.000 kroner som ikke er en del av nordmannens klage, heter det i avgjørelsen.

– Generelt sett kan det være grunn til å stille spørsmål ved forklaringer som kommer til etter hvert, skriver Finansklagenemnda Bank i sin avgjørelse.

Finansklagenemnda Bank mener også det er uklart om 71-åringen erkjenner å ha tastet koden selv ved alle transaksjonene, eller om noen av dem hevdes å være gjort med kort og kode uten hans medvirkning.

Anbefaler å gå til domstolene

Den har også lagt vekt på at transaksjonsloggen viser flere ubestridte transaksjoner dagen etter besøket, fra samme nattklubb.

Finansklagenemnda Bank har avvist å behandle klagen til 71-åringen, som bestrider at han var tilbake på samme nattklubb dagen etter.

«Slik bevissituasjonen er i denne saken, finner nemnda at saken må avvises», konkluderer Finansklagenemnda. Den mener muntlig behandling av saken for domstolene vil gi et klart bedre grunnlag for å vurdere enkelte av bevisene i saken, noe som kan være avgjørende for sakens utfall. Avgjørelsen er enstemmig.

Dette betyr at mannen enn så lenge må ta hele regningen på 252.756 kroner.(Vilkår)

Meretes utvalgte: Slik blir du festens ultimate midtpunkt
Slik sablerer du en champagne.
02:41
Publisert: