I slutten av august kunne Porsche, et av verdens mest velkjente luksusbilmerker, glede seg over uvanlig stor interesse blant aksjeinvestorene. Basert på en foreløpig rundspørring i en forestående børsnotering ble selskapet verdsatt til mellom 60 og 85 milliarder euro, ifølge Bloomberg. Det tilsvarer inntil 825 milliarder kroner.

Det mener analytikerne i storbanken HSBC i London er en overprising, skriver Bloomberg denne uken.

Børsnoteringen er ifølge analytikerne verdt titalls milliarder mindre enn det som hittil har vært antatt.

Ifølge HSBC skal Porsches børsnotering være verdt mellom 44,5 milliarder og 56,9 milliarder euro. Det tilsvarer mellom 447 milliarder og 573 milliarder norske kroner, og er langt lavere enn ballplassen på 60 milliarder til 85 milliarder euro som media tidligere har skissert. Noteringen kan bli negativt påvirket av markedsforholdene, fordi appetitten for nye noteringer har stupt i møte med galopperende prisvekst, økte energipriser og geopolitisk usikkerhet som følge av krigen i Ukraina.

Nedjustert etter skuffelse

HSBCs verdsettelse baserer seg på en modell som sammenligner flere luksusbilmerker, som Porsches rival Ferrari, og de tyske bilmerkene Mercedes-Benz og BMW.

I notatet advarer analytikerne om at prissettingskraften kan avta etter hvert som tilbudet gjenoppretter seg i løpet av de neste to årene. Etterspørselen vil også kunne lide under et resesjonsmiljø.

Porsches administrerende direktør Oliver Blume i ferd med å sette seg inn i en Porsche Panamera 4 E-Hybrid luksusbil.
Porsches administrerende direktør Oliver Blume i ferd med å sette seg inn i en Porsche Panamera 4 E-Hybrid luksusbil. (Foto: Michael Nagle/Bloomberg/NTB)

Samtidig nedjusterte HSBC Volkswagen-aksjen fra hold til kjøp, og tilordnet konsernet et kursmål på 188 euro per aksje. Porsche er i dag et datterselskap i Volkswagen.

Diskusjonen om Porsches verdsettelse kommer i etterkant av at mikroprosessorselskapet Intel trappet ned forventningene til børsnoteringen av Mobileye, som utvikler autonome kjøreteknologier og avanserte førerassistansesystemer, i møte med en bred aksjenedgang. Firmaet forventer nå at det autonome kjøreteknologi-selskapets børsnotering verdsettes til 30 milliarder dollar. Det er lavere enn det firmaet i utgangspunktet håpet på, skriver Bloomberg.

Børsnoterer minoritetsandel

Under Porsche-noteringen, som trolig skjer innen året er omme, vil en fjerdedel av aksjekapitalen legges ut for salg.

I dag er det det børsnoterte selskapet Volkswagen AG som eier alle aksjene i Porsche. Volkswagen AG er igjen kontrollert av holdingselskapet Porsche SE, som er heleid av den østerriksk-tyske Porsche-Piech-familien. Med 53 prosent av aksjene i Volkswagen, er Porsche-Piech-familien altså den største eieren, foran blant annet den tyske delstaten Niedersachsen og det statlige, qatarske investeringsselskapet Qatar Holding. Og slik skal det forbli.

Etter Porsches børsnotering er planen at Volkswagen skal forbli største eier i selskapet. I aksjesalget i forbindelse med børsnoteringen vil potensielle, nye investorer få b-aksjer som ikke har stemmerett, noe som altså gjør at Porsche-Piech-familien beholder kontrollen over selskapet.

Til å bistå noteringen har Porsche og morselskapet Volkswagen et helamerikansk lag med profilerte banker og meglerhus, som Goldman Sachs, Bank of America, JPMorgan Chase og Citigroup.

Tidligere var det ventet at dato for selve børsnoteringen ville bli offentliggjort allerede den første uken i september, ifølge Bloombergs kilder. Men så langt har ikke selskapet kommet med noen ytterligere informasjon rundt dato for børsnotering. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.