– Jeg tror de menneskelige rådgiverne og formuesforvalterne er helt borte om ti år. Det handler om lønnsomhet og objektivitet, sier Daniel Kjellén, gründer og administrerende direktør i Tink.se.

– Det finnes mange flinke forvaltere, men de skal jo også ha betalt. Forskning tyder allerede på at aktiv forvaltning ikke er lønnsomt, men markedet for fond og aksjer er for komplisert og uoversiktlig for folk flest, så de vil likevel ha hjelp av rådgivere, sier Kjellén.

Med fremveksten av rådgivningstjenester basert på kunstig intelligens og mulighetene som ligger i PSD2 for digital rådgivning, kan dette behovet bli borte.

– En digital rådgiver kan ha en oversikt over markedet og en objektivitet som mennesker vanskelig kan oppnå, sier Kjellén.

Behov for mennesker

DNB tror også dette markedet vil digitaliseres, men at det går et skille hvor menneskelige rådgivere fortsatt vil være best.

– Behovet for menneskelig rådgivning og støtte øker i takt med kompleksiteten og verdiene man skal plassere. Aksjer er for eksempel ikke berørt av PSD2, og komplekse prosesser ved generasjonsskifter og lignende vil fortsatt kreve erfaring og kompetanse maskiner i dag ikke har, sier Halvor Lande, leder for digital forretningsutvikling i DNB.

Han tror derimot de med mindre formuer – eller såkalte småsparere – ikke vil ha behov for personlig oppfølging.

– Det er klart maskinelle tjenester kan ha bedre oversikt og gi mer objektive råd. Skal man plassere 100.000 kroner i ulike spareprodukter vil det heller ikke være lønnsomt med personlige rådgivere, sier Lande.

Tror på en hybridmodell

Forvaltningshuset as driver formuesforvaltning og økonomisk rådgivning uten også å være bank. De er ikke klare til å skalke lukene innen ti år.

– Jeg tror ikke formuesforvalterne er borte om ti år, men arbeidsdagene våre vil nok endre seg en del, sier daglig leder Michael Vågen Sivertsen i Forvaltningshuset.

Han tror det fortsatt er en del kompetanse og erfaring heldigitale løsninger ikke vil bli modne nok til å erstatte på ti år.

– Jeg tror transaksjoner og produktsalg vil gå samme veien som aksjehandel. Den er i stor grad blitt digitalisert og folk bruker aksjemeglere i mindre grad. Fagmiljøer som vårt vil helt klart bli utfordret av gode digitale løsninger, men når det gjelder store formuer tror jeg likevel mange vil ønske å kvalitetssikre den økonomiske planleggingen med en personlig rådgiver, sier Sivertsen.(Vilkår)