Finanstilsynet la onsdag frem status om nordmenns gjeld og hvor solide bankene er. Markedet for forbrukslån følges spesielt tett etter en kraftig vekst siste tre år. I denne perioden har veksten ligget på mer enn det dobbelte av gjeldsveksten for øvrig.

– Det gir grunn til uro, sier direktør Morten Baltzersen i Finanstilsynet.