Justis- og beredskapsdepartementet sender torsdag et forslag til ny finansavtalelov ut på høring. Lovforslaget innebærer nye innstramninger for banknæringen, og strengere krav til tjenester og avtaler som finansnæringen tilbyr sine kunder.

– Forslaget legger til rette for at færre skal havne i alvorlige gjeldsproblemer, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Forslaget som nå sendes ut på høring innebærer blant annet:

  • Kreditt skal ikke gis til kunder med mindre de har tilstrekkelig betalingsevne.
  • Långivere kan bli erstatningsansvarlige for kundens gjeldsproblemer dersom dette ikke følges.
  • Urimelig høye renter, såkalte ågerrenter, vil bli forbudt.
  • Beløp som overføres mellom ulike personer/kontoer skal være disponibelt samme virkedag.

Økt ansvar for bankene

Forslaget til ny finansavtalelov slår fast at långivere ikke lenger skal kunne gi kreditt til personer uten tilstrekkelig betalingsevne. I dag har långiverne en plikt til å fraråde kunder å ta opp ny gjeld dersom de har dårlig økonomi. Denne frarådingsplikten skal nå erstattes av en plikt til å avslå lånesøknader fra kunder med for svak betalingsevne.

– Lån og kreditt skal ikke gis til personer som kan få problemer med tilbakebetalingen, sier Amundsen.

Dersom långiveren har brutt denne plikten, og gir kreditt til en kunde som ikke burde ha fått det, kan långiveren bli gjort erstatningsansvarlig for gjeldsproblemer som kunden havner i.

Lovforslaget gjør det også mulig for myndighetene å utstede overtredelsesgebyr ved gjentatte brudd på reglene.

Forbyr ågerrenter

I lovforslaget som i dag sendes ut legges det også ned et forbud mot ågerrenter eller tilsvarende urimelige kredittvilkår.

– Det skal bli forbudt å ta urimelig høye renter som utnytter kundene, sier Amundsen.

Den gamle straffeloven fra 1902 hadde regler om åger, men disse ble fjernet i den nye straffeloven fra 2005.

Forslaget slår også fast at de som selger investeringstjenester, kreditt eller andre finansavtaler ikke skal selge produkter kunden ikke har bruk for.

Slutt på lang «reisetid»

Til tross for at det i dag kun tar noen sekunder å sende en video eller et dokument til Australia, kan det ofte ta én eller flere dager å overføre noen hundrelapper til naboen i banken. Dette skal det nå bli slutt på.

Den nye Finansavtaleloven vil kutte kraftig ned på overføringstiden for betalingstransaksjoner i Norge. Beløpet som overføres skal nå være disponibelt for mottageren samme virkedag som overføringen foretas.

Overføringer gjennomføres i dag normalt senest innen utløpet av påfølgende virkedag. I helger kan det derfor ta flere dager før pengene når frem.

– Det er på høy tid å erstatte den gamle finansavtaleloven fra 1999, og få en ny lov som skal beskytte kundene enda bedre enn de er i dag, sier Amundsen.

Får mer ansvar for svindel

I den nye loven vil næringsdrivende som tar opp lån med pant i boligen sin få samme ufravikelige beskyttelse som forbrukere har.

Lovforslaget legger også til rette for økt bruk av digitale løsninger. Men loven slår samtidig fast at finansnæringen selv må ta større ansvar for feil og misbruk av de elektroniske løsningene som de har oppfordret kundene sine til å ta i bruk.

– Bankene må ta større ansvar for feil og misbruk av elektroniske løsninger, for å beskytte oss som forbrukere bedre mot identitetstyveri og svindel, sier Amundsen. (Vilkår)

Italiensk spesialslipp på Polet: Her er de beste kjøpene
DNs vinekspert gir deg tips til de beste kjøpene her.
01:47
Publisert: