Forsikringsselskapet Protector Forsikring har nettopp fått krass kritikk fra Arbeidstilsynet og godtatt et overtredelsesgebyr på 400.000 kroner etter flere brudd på arbeidsmiljøloven.

Nå søker selskapet om utvidet ramme til 300 timer overtid for to ansatte i Norge.

For få kvalifiserte søkere

I et ferskt brev sendt til Arbeidstilsynet skriver børsnoterte Protector at det har rekruttert over ti personer på full tid og ansatt mer enn seks deltidsvakter for å møte behov for bemanning i området Bedrift Norge.

«Selv om vi har forsøkt å forutse kapasitetsbehov og turnover, har det vært svært krevende å rekruttere og lære opp personer fort nok på alle områder. På noen områder med særlig kompetanse har vi måtte bruke overtid på nøkkelpersoner, og jobber videre med å avgrense dette», står det i brevet.

Det er spesielt i én avdeling der Protector ikke har lykkes med å ansette nok nødvendige ressurser. Forsikringsselskapet mener det har vært for få kvalifiserte søkere her og viser til at lederen i avdelingen har skiftet jobb.

Vil øke til 300 timer

«Dette har ført til spesielt mye overtid på to personer gjennom 2018, og vi ser oss nødt til å søke om en utvidet ramme til 300 overtidstimer for kalenderåret 2018», skriver selskapet.

300 timer i året tilsvarer minst én time og et kvarter overtid hver eneste dag gitt at man kun jobber hverdager og tar de 25 dagene ferie en arbeidstager har krav på.

Hvorfor har dere ikke bare ansatt flere folk?

– Protector ansetter mennesker hele tiden. I segmentet hvor vi nå har søkt om utvidet overtid er det ansatt ti på fulltid og seks deltidsstudenter, svarer HR-direktør Vibeke Krane i Protector.

Arbeidsmarkedet er jo fortsatt noe stramt. Har det generelt vært for få søkere eller er det bare for få kvalifiserte?

– Det har vært for få kvalifiserte søkere. Vi har hatt syv underwriter-stillinger ute siden før sommeren, av disse er fem fylt per i dag. Rekrutteringen pågår fremdeles.

– Hva slags personer ser dere etter?

Underwriterne har ansvar for risikoseleksjon, prising og vurderinger av dekningsomfang.

Vi ser etter personer med sterk analytisk kompetanse fra finans eller tekniske høyskoler med masternivå. De aktuelle søkerne må igjennom case-løsninger og tester, her har en del falt igjennom, forklarer Krane.

103 timer på én uke

Protector fikk i en tilsynsrapport tidligere i år krass kritikk fra Arbeidstilsynet som hadde avdekket grove brudd på arbeidsmiljøloven. Det ble blant annet ikke betalt overtidstillegg, fleksitimer ble strøket og ansatte jobbet arbeidsuker langt utover normalen.

En ansatt jobbet 103 timer på én uke i fjor, i snitt 15 timer om dagen i syv dager.

Sjef i Protector Forsikring, Sverre Bjerkeli, sa i helgen til DN at de har godtatt overtredelsesgebyret fra Arbeidstilsynet.

– Vi får som fortjent. Noen flotte folk hos oss jobbet i en periode altfor mye. Vi skulle sendt dem hjem. Det gjorde vi ikke. Vi skal gjøre så godt vi kan for å ikke drite oss ut en gang til, sa han.

Ingen familieforpliktelser

I brevet til Arbeidstilsynet står det at Protector Forsikring ikke har tariffavtale og at det derfor er gjennomført et møte mellom HR, verneombud og de to personene som jobber i avdeling UW Skade.

Der kom de frem til at omfanget av overtiden er forsvarlig for to unge arbeidstagere uten familieforpliktelser og med god helse. Protector opplyser at begge to er i slutten av tyveårene.

«De har selv gitt uttrykk for et ønske om å bidra ekstra i situasjonen. Pågående rekruttering videreføres, for økt kapasitet i 2019», skriver Protector i brevet til Arbeidstilsynet.

Fra starten av året til 1. november 2018 hadde de to ansatte jobbet henholdsvis 152 og 204 timer overtid.

Tett oppfølging

Protector Forsikring forsikrer i brevet at det gjennom 2018 har hatt tett oppfølging av arbeidstidsrammer og overholdelse av grenser for overtid i hele selskapet.

Til tross for at det er blitt ansatt over ti personer skriver selskapet at det har hatt for lite kapasitet igjennom året og at september til desember er spesielt krevende for avdelingen UW Skade da en veldig stor andel av årets anbudsprosesser gjennomføres da.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Se bildene av alle Oslo-bygårdene Ivar Tollefsen eier – på ett minutt
Ivar Tollefsen er Oslos største private boligeier.
01:00
Publisert: