Skipsreder og investor Jan Frederik Dyvi (56), sønn av skipsreder Jan Erik Dyvi, har tjent over 100 millioner kroner siden inngangen av 2016 gjennom sitt investeringsselskap Dyvi Invest.

– Vi er godt fornøyd med resultatene de siste årene. Mange av selskapene vi har investert i, har utviklet seg fint. Over tid vil det gjenspeiles i gode investeringsresultater for vår del, selv om det i perioder vil være svingninger, skriver investoren i en epost til DN.

Dyvi, som er samboer med treningsprofil, forfatter og smykkegründer Monica Øien (47), hadde ved inngangen til 2016 en egenkapital på 190 millioner kroner. Ved inngangen til 2018 hadde dette beløpet vokst til nesten 291 millioner kroner, en økning på over 50 prosent.

For 2016 hadde investoren et resultat før skatt på 41,2 millioner kroner. I 2017 økte dette overskuddet til over 60,3 millioner kroner. Inntektene kommer hovedsakelig fra realiserte verdipapirer, utbytte i eier- og datterselskapene, samt verdistigning på markedsbaserte aksjer.

En smal portefølje

Regnskapet for Dyvis investeringsselskap for 2017, viser at skipsrederen holdt markedsbaserte aksjer og aksjefond for 206 millioner kroner ved utgangen av året. I tillegg hadde han kontanter og bankinnskudd til en verdi av 67 millioner kroner.

Porteføljen består for øvrig av børsnoterte aksjer, unoterte investeringer, enkelte fond og likviditet. Men for investeringsselskapets størrelse, holder investoren et relativt lite antall investeringer.

Ved årsskiftet 2017–2018 hadde Dyvi kun 12 selskaper i porteføljen sin. Blant disse var datterselskapene Dyvi as, Dyci Cable Ship li og Yara Shipping og Trading, som er i shipping- og finansbransjen. Av børsnoterte aksjer hadde han bare to: medisinselskapet Medistim og forsikringsselskapet Protector Forsikring.

Dyvi forklarer at det er viktigere for ham å forstå investeringene, enn å ha mange selskaper i porteføljen.

– For oss er det viktig å forstå investeringene godt, og vi har dermed et begrenset antall investeringer. Vi liker godt selskaper som har en god «track record», sterk forretningsmodell, god ledelse og kultur, gode vekstutsikter og er fornuftig priset.

90 millioner i Protector

En av de største eierpostene i Dyvis portefølje er det skandinaviske forsikringsselskapet Protector Forsikring. Dyvi hadde ved utgangen av 2017 over én million aksjer, til en daværende kurs på 90 kroner per aksje, noe som ga eierandelen en verdi på over 90 millioner kroner.

– Protector Forsikring er en viktig investering for oss. Protector har en sterk forretningsmodell, god vekst og en meget dyktig ledelse. Potensialet i Storbritannia er spennende, selv om det vil ta flere år før vi ser resultatet av satsingen.

Protector forsikring har siden inngangen av 2018 derimot falt med over 26 prosent i verdi fra over 90 kroner per aksje, til at aksjen handles for under 70 kroner aksjen i skrivende stund. Dersom Dyvi ikke har realisert deler av aksjene, kan han ha fått et urealisert tap på godt over 20 millioner kroner på sin eierandel fra nyåret.

Dyvi ønsker derimot ikke å kommentere hvilke selskaper han har investert i så langt i år, men kan fortelle at han har gjort endringen i porteføljen:

– Hittil i 2018 har vi gjort noen nye investeringer; både børsnoterte aksjer samt direkteinvesteringer i shippingprosjekter, sier Dyvi.(Vilkår)

Meretes utvalgte: En perfekt sommerriesling
Denne rieslingen er en super kombinasjon til sommerens sushimåltid.
01:17
Publisert: