– Det er fortsatt helt uforståelig det som skjedde med Heje-fondet, hvordan så mye penger kunne bli sølt bort.

Det sier Ræder-advokat Erling Opdal, som i tre år har jobbet med å rydde opp i konkursen etter Lise og Arnfinn Hejes fond der 200 millioner kroner ble blåst på noen få år på høyrisikoinvesteringer i små unoterte selskaper. Ennå er det mye arbeid som gjenstår etter det Opdal betegner som vanvittige investeringer.

Mandag ble fondets mangeårige styreleder og forretningsfører, advokat Harald Røer, slått konkurs i Follo tingrett.

Bakgrunnen er bostyrets krav mot Harald Røer og fondets andre styremedlem, Gregard Heje, som opprinnelig var på 196 millioner kroner.

– Vi inngikk et forlik med ham i fjor vår, der det er enighet om at han skulle betale inn 2,5 millioner kroner. Det har ikke skjedd. Dermed var konkursåpning vår eneste mulighet etter at vi gjentatte ganger har forsøkt å få til konkrete løsninger med Røer, sier Erling Opdal.

DN forsøkte mandag å få Røer i tale, men lyktes ikke.

Satset på kryptovaluta

Opdal viser til at Røer tidligere har oppgitt at deler av forlikssummen skulle betales med penger han hadde lånt for å satse på kryptovaluta, men at disse har vist seg ikke å være likvide.

I forliket som ble inngått i fjor vår, ble det avtalt at fondet skulle få 17 millioner kroner, der 12,5 millioner ble utbetalt i forsikringsoppgjør for styreansvar og advokatforsikring, mens Heje og Røer skulle betale henholdsvis to og 2,5 millioner kroner.

– De andre har betalt, men ikke Røer, sier Opdal.

Røer ble før jul dømt i Borgarting lagmannsrett til 60 dagers fengsel for kreditorsvindel i en av stiftelsens større investeringer, GMM Container på Moelv, som også gikk konkurs. Røer og de to andre som også ble dømt i saken, har anket til Høyesterett.

Kan kreve omstøtelse

Harald Røer eide frem til høsten 2015 en staselig herregård på Nesodden, Røer Gård, som har vært i familiens eie siden 1700-tallet. Herfra styrte han Heje-fondet og sin advokatvirksomhet. Gården omfatter 5000 mål skog, inklusive Nord-Europas lengste sammenhengende eikeskog, og en rekke drifts- og boligbygg.

Harald Røer solgte den staselige Røer gård på Nesodden til sin sønn for tre millioner kroner i 2015.
Harald Røer solgte den staselige Røer gård på Nesodden til sin sønn for tre millioner kroner i 2015. (Foto: Thomas Haugersveen)

Høsten 2015 ble det stadig tydeligere at Heje-stiftelsen ikke kunne overleve, og Røer var blitt politianmeldt for kreditorsvik i en av Heje-stiftelsens investeringer, GMM Container, som var slått konkurs.

I oktober solgte Røer så gården i et fritt salg til sønnen, Mathias Røer, som fra før eide en fjerdedel av gården. Kjøpesum var 2,96 millioner kroner. Da DN omtalte saken, sa Røer at salget var del av et ordinært generasjonsskifte.

– At Røer nå er slått konkurs, åpner for at det nye bostyret eventuelt kan kreve omstøtelse av salget av gården, sier Opdal.

Han sier at det fortsatt er uavklart hvor mange av pengene er blitt av.

Advokat Ann Gunn Edvardsen i Wessel advokater i Ski ble mandag oppnevnt som bostyrer i Røers konkursbo.

– Det er for tidlig å si noe om saken. Jeg har ikke fått tak i Røer ennå, sier Edvardsen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.