Nordic Trustee, som tidligere het Norsk Tillitsmann, ble startet i 1993. I fjor ble 100 prosent av aksjene kjøpt opp av PE-selskapet Altor for det som da var en ukjent pris.

Selskapet opptrer som tillitsmann for obligasjonseiere i Norge, Sverige, Danmark, Finland og på Island. En av de viktigste rollene som tillitsmann er å representere obligasjonseiernes interesser i konflikter mellom aksjonærer og obligasjonseiere.

Blant de største aksjonærene i Nordic Trustee ved kjøpstidspunktet var daværende konsernsjef Ragnar Sjoner (64), som har vært med siden oppstarten av selskapet i 1993. Sjoner eide 10,2 prosent av aksjene gjennom investeringsselskapet sitt Frimal as.

Frimals regnskap for 2017 viser at Sjoner fikk inn 80,2 millioner kroner på salg av aksjer. Dersom tilnærmet hele denne summen er salget av Nordic Trustee, priser det selskapet til omtrent 785 millioner kroner.

– Kan du bekrefte en salgssum på rundt 785 millioner for Nordic Trustee?

– Jeg ønsker ikke å kommentere hverken salgssummen, Frimal eller hva jeg har investert i i etterkant av salget, sier Sjoner.

Han var den største private eieren i Nordic Trustee. Andre store eiere i forkant av salget var DNB Livsforsikring, Nordea, KLP, Storebrand Livsforsikring, Skagen og Pareto.

– Det var bankene og livsforsikringsselskapene på eiersiden i Nordic Trustee som tok initiativet til salgsprosessen, og salget i fjor var resultatet av dette initiativet.

Slik var eierstrukturen før Altors oppkjøp:

Opererer som styreleder i Nordic Credit Rating

Etter at Sjoner gikk av som konsernsjef i april i år, er et av hans hovedverv jobben som styreleder i det nylig etablerte Nordic Credit Rating. Selskapet skal virke som et kredittvurderingsselskap for det nordiske markedet. Nylig har Nordic Credit Rating mottatt konsesjon fra EUs overvåkningsorgan for verdipapirmarkedet (Esma) for å drive kredittvurdering.

Rating er normalt en uavhengig kredittvurdering knyttet til en karakterskala av verdipapirer, for hvor sikker en gitt investering er. Blant kjente store amerikanske ratingbyråer er Standard & Poor’s, Moody's og Fitch. I de seneste årene er det også blitt etablert byråer i Europa.

– Nordic Credit Rating har vært gjennom en lang og krevende prosess med å få konsesjon. I slutten av juli fikk selskapet konsesjonen av Esma til å drive kredittvurdering, hvilket er veldig gledelig. Jeg mener det er på tide å få på plass et nordisk selskap som kan drive kredittvurdering, sier Sjoner.

– Det har i hovedsak vært de store internasjonale som har hatt rating. Vårt selskap vil i hovedsak ta for seg mellomstore banker, finansinstitusjoner og andre bedrifter, ved å gi et alternativ som ligger nærmere.

Kredittrating for en lavere pris

Sjoner sier at mindre og mellomstore selskaper ofte ikke har sett seg råd til å gå gjennom ratingprosesser for sine verdipapirer.

– Med Nordic Credit Rating som alternativ vil det bli mer attraktivt for flere. Vi kjenner det nordiske markedet, og vi kommer til å ha noe lavere priser, som kommer til å gjøre oss gunstigere for de mellomstore, sier Sjoner.

– De store kredittratingselskapene er til stede, pluss det tyske Scope Ratings, og er aktive på alle plan. Det mangler ikke på konkurranse for å si det slik, sier Sjoner.

Han har selv ingen aksjeposter i Nordic Credit Rating. Aksjene eies av en rekke banker og finansinstitusjoner i Norden, blant annet Nordic Trustee. Ingen av aksjonærene kan eie mer enn fem prosent.

– Jeg gikk over som styreleder i selskapet, fordi jeg hadde en aktiv rolle i etableringen av selskapet i fjor.

Fikk 5,5 millioner i lønn i fjor

Årsregnskapet for fjoråret viser at Sjoner fikk utbetalt 5,5 millioner kroner i lønn for sitt siste helår som konsernsjef for Nordic Trustee. To millioner ble gitt i grunnlønn og 3,5 millioner ble utbetalt som bonus.

Men Sjoners største inntekter for fjoråret kom ikke som lønn, men for å selge aksjene i Nordic Trustee. Han fikk i tillegg til inntektene ved salg av aksjer på 80,2 millioner, inn 5,6 millioner i form av renter på obligasjonslån og aksjeutbytter.

Ved årsskiftet hadde Sjoner investert i underkant av 40 millioner kroner i nye investeringer i aksjer, mens han hadde 47 millioner i bankinnskudd ved årsskiftet. Sjoner tok også ut et utbytte på 9,2 millioner kroner i fjor. Sjoner hadde en egenkapital i Frimal på 112 millioner kroner ved årsskiftet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Bahareh Letnes: – Per er arbeidsledig. Hva skal jeg med Per da, hvis jeg er spion?
Her er noe av det som ble sagt under Per Sandberg og Bahareh Letnes’ opptreden under Arendalsuka tirsdag.
02:31
Publisert: