– Tallene viser at diversifiseringen vår fungerer. Noen år bidrar finansplasseringene våre mest, andre år er det offshore. Mens eiendom har prestert bra hvert år, sier Dag Rasmussen (53).

Rasmussengruppen gikk ut av 2021 med et overskudd før skatt på vel 2,6 milliarder kroner. Det kan ikke måle seg med rekordåret 2020, men er likevel det nest beste i familieselskapets historie. Den bokførte egenkapital i konsernet gjorde et hopp til nesten 26 milliarder kroner, etter at eiendomsverdiene i datterselskapet Avantor kom frem i lyset som følge av overgang til regnskapsstandarden IFRS.

Regnskapet viser at offshore, det vil si investeringen i seismikkselskapet Shearewater Geo-Services, bidro med mest, mer enn 1,2 milliarder kroner før skatt, fulgt av eiendom med vel 750 millioner kroner og finansplasseringer med 624 millioner.

Rasmussengruppen brukte i fjor ytterligere 667 millioner kroner på å kjøpe seg opp i Shearwater, og eier nå 77 prosent av aksjene i det som er verdens desidert største seismikkselskap.

– For å si det svært forsiktig er vi veldig godt posisjonert i det markedet. Shearwater er den investeringen som vil kunne medføre virkelig store utslag for oss. Leteaktivitetene øker nå som verden trenger mer energi. Og selv om vi også heier på det grønne skiftet, vil verden ikke kunne klare å gjennomføre det uten også å lete etter ny fossil energi, sier Rasmussen.

– Dårligste investering noensinne

Men ikke alt Dag Rasmussen og teamet hans i Kristiansand tar i blir til gull.

Mobilselskapet Ice Group, der Rasmussengruppen har vært storaksjonær fra starten, ble solgt til Lyse tidligere i år. Eller det vil si, Lyse kjøpte alle de operative datterselskapene. Aksjonærene satt igjen med tilnærmet ingenting, mens långiverne, blant dem Rasmussengruppen, fikk fullt oppgjør.

– Det var tungt å hente penger til Ice, og det ble også tatt noen uheldige valg underveis. Men jeg tror på ingen måte det var et bevisst ønske fra noen å sable børskursen ned. Ingen hadde incentiver til det. Men det som skjedde, var at Lyse satte en tidsfrist som heller ikke vi turte oversitte, sier Rasmussen, og legger til:

– Jeg må innrømme at det forundrer meg at Lyse kunne kjøpe ut alle verdiene uten en budplikt. Jeg har stor forståelse for aksjonærer som reagerer på det. Det burde ikke vært lovlig, ettersom minoritetsaksjonærenes aksjer i praksis ble tvangssolgt til nær null per aksje.

Han mener Ice har vært en skuffelse gjennom flere år.

– Vi har tatt tap i flere år, selv om det har vært begrenset i vår målestokk. Vi tar det siste tapet på aksjene i regnskapet i år, med rundt 100 millioner kroner. Det har nok vært vår dårligste investering noensinne, og jeg er fortsatt overrasket over at det gikk så galt, sier han.

Rasmussengruppen tok også nedskrivninger på 287 millioner kroner i Nordic Aquafarms, som driver fiskeoppdrett på land i Fredrikstad, Hanstholm i Danmark samt planlegger flere nye anlegg i USA. Selskapet ble i vår delt i to, der Rasmussengruppen har konvertert gjeld til aksjer og nå eier vel 50 prosent av det europeiske selskapet og mer enn 90 prosent av det amerikanske.

Sitter stille i båten

Dagligvareselskapet Oda bidro positivt for familieselskapet, med et bokført resultatbidrag på 941 millioner kroner i fjor.

Også Nykode Therapeutics (tidligere Vaccibody) har vært en gullinvestering for Rasmussen, med et bokført resultatbidrag i fjor på 169 millioner kroner. Ved årsskiftet eide familieselskapet aksjer i Nykode for nær 2,3 milliarder kroner, men aksjen er mer enn halvert på børsen så langt i år.

– Ja, aksjen har fått en skikkelig trøkk i år etter oppturen i 2020. Men nå sitter vi stille i båten. Også i Oda har vi de lange brillene på. Det er vel snarere sånn at vi kommer til å øke eksponeringen i aksjemarkedet utover i året, sier Rasmussen.

Han har vel 1,6 milliarder kroner i kontanter på konto i konsernet for nye investeringer, etter å ha redusert den utenlandske finansporteføljen med én milliard kroner i løpt av 2021. Blant annet har konsernet solgt seg ut av Airbus Group og Volkswagen.

– Så dere frykter ikke resesjon og smell på børsene?

– Det er klart at vi er spente på utviklingen fremover. Men det er vanskelig å time investeringer. Historisk har vi til en viss grad forsøkt på det, men med fasiten i hånden hadde vi nok gjort det bedre dersom vi hadde vært fullinvestert hele tiden. Men kjernen for en familieformue som vår, er å ikke ha alle egg i samme kurv, samt å ikke ha gjeld i morselskapet, sier han.

Nå har Rasmussengruppen rundt en tredjedel i eiendom, en tredjedel i offshore gjennom Shearwater og en tredjedel i finansmarkedet.

– Omtrent sånn ser vi også for oss at det vil være fremover, sier Dag Rasmussen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.