Viktigheten av den amerikanske dollaren kan vanskelig overdrives. I fjor var den involvert i nesten 90 prosent av alle transaksjoner, og som andel av sentralbankenes valutareserver har den en andel på nesten 60 prosent. Dette gir USA stor finansiell og geopolitisk makt.