Revisorforeningen mener at regjeringens forslag til endrede regler for rapportering og skattlegging av naturalytelser påfører næringslivet nye byrder og kostnader

– Det er et paradoks at Regjeringen, som ellers gir inntrykk av å prioritere forenklinger for næringslivet høyt, fremmer et slikt forslag, sier Per Hanstad, administrerende direktør i Revisorforeningen i en pressemelding onsdag morgen.

Det kan ifølge Hanstad være både fornuftig og forenklende å gjøre regelverket klarere. I dette tilfellet er det imidlertid ifølge Revisorforeningen liten forenklingseffekt å spore, i alle fall for næringslivet. Dette gir foreningen uttrykk for i et brev til Stortingets finanskomite der de ber om en utsettelse av behandlingen.

– Regjeringens forslag vil kreve at arbeidsgiverne etablerer til dels omfattende og detaljerte oppfølgings- og kontrollrutiner, sier Hanstad.

– I tillegg får de økte direkte kostnader i form av arbeidsgiveravgift. I sum vil dette gi en vesentlig merkostnad for virksomhetene. Da er det alvorlig at kostnad/nytte-effekten kun er overfladisk drøftet, sier Hanstad.

Revisorforeningen ber om at behandlingen av forslagene utsettes til Stortinget får bedre grunnlag for å vurdere om nytten overstiger kostnadene.(Vilkår)

Dette er den nye Norske Skog-eierens planer
Tirsdag viste Norske Skog-ledelsen den nye eieren av konsernet rundt på papirfabrikken Saugbrugs i Halden.
01:22
Publisert: