Bærum kommune er kunde av hardt pressede RenoNorden, og har de siste to ukene jobbet for å sikre seg i tilfelle RenoNorden skulle gå om kull.

Fredag melder kommunen at den har fått på plass en beredskapsløsning for renovasjon, med selskapet NordRen as. 

– Avtalen innebærer at NordRen as kan overta avfallsinnsamlingen umiddelbart hvis avtalen med dagens leverandør (RenoNorden as) avvikles eller selskapet går konkurs, skriver Lisa Bank, kommunikasjonssjef i Bærum kommune i en epost til Dagens Næringsliv. 

Kraftig kursoppgang

RenoNorden-aksjen stiger kraftig fredag. Klokken 13.40 er kursen opp 30,08 prosent til 6,40 kroner.

RenoNorden. Kraftig kursoppgang fredag 30. juni
RenoNorden. Kraftig kursoppgang fredag 30. juni (Foto: DN Investor)

Ludvig Lorentzen AS, et selskap som er kontrollert av investor Ole Peter Ludvig Lorentzen, meldte akkurat ved børsåpning fredag at det har kjøpt 551,253 aksjer i RenoNorden. Etter dette kjøpet har Ludvig Lorentzen As en eierandel på 6,7 prosent i RenoNorden.

Ole Peter Ludvig Lorentzen er blant annet kjent for at han i sin tid gjorde en kule på aksjeposten sin i nettleserfirmaet Opera. Som aktiv it-investor i blant annet Opera og Mamut stakk han kjepper i hjulene for oppkjøp, og som en av de største aksjonærene i Agasti frontet han et aksjonæropprør.

Hvorfor han nå kjøper seg opp som storaksjonær i RenoNorden vil han ikke fortelle noe om. 

- Ingen kommentar, skriver Lorentzen i en sms til DN. 

RenoNorden forhandler nå intenst med Danske Bank og DNB, fristen for å få på plass nye vilkår er i dag. 

Må rydde opp for å overleve

Analytiker Magnus Granerød i Beringer Finance sa til Dagens Næringsliv torsdag at mener RenoNorden må gjennom en real restrukturering dersom selskapet skal overleve.

– Vi tror selskapet må gå gjennom en ordentlig restrukturering, eller reforhandle tapskontraktene, sa Granerød. 

Ifølge kommunikasjonssjef i RenoNorden, Erik Riste, går RenoNorden i tap på 11 kontrakter med norske  kommuner eller interkommunale selskaper. På disse 11 kontraktene er det gjort tapsavsetninger på 327 millioner kroner. 

En av disse tapskontraktene er inngått med Bærum kommune. RenoNorden tok over avfallshåndteringen i Bærum 3. april, men ganske raskt ble det klart at selskapet har finansielle problemer.

Siden begynnelsen av juni har RenoNorden forhandlet med bankene, og selskapet forhandler også med flere kunder, blant dem Bærum.  

I en orientering til kommunestyret i Bærum i forrige uke sa rådmann Erik Kjelstadli at situasjonen rundt RenoNorden «er svært krevende». 

Ifølge Bærum kommune fredag er det fremdeles ingen avklaring på forholdet til RenoNorden as.

Torsdag meldte Kragerø at kommunen hadde avsluttet kontrakten med RenoNorden

Kan holde renovasjonsarbeidet i gang

Bærums avtale med NordRen innebærer at Bærum kommune kan opprettholde en forsvarlig renovasjonstjeneste for innbyggerne inntil en mer langvarig avtale kommer på plass, opplyser kommunen.  

– Dette har vært en hovedprioritet etter at kommunen fikk kjennskap til de økonomiske utfordringene i RenoNorden as, skriver Bang. 

Avtalen er inngått etter en hasteprosedyre i samsvar med anskaffelsesregelverket.

Var med i den første konkurransen 

Bærum kommune har fått kritikk for måten de innhentet tilbudet fra NordRen og to andre tilbydere på

19. juni utlyste kommunen det den kalte en mini-anbudskonkurranse, rettet mot tre tilbydere. 

Nå har altså NordRen as fått beredskapsavtalen. 

Ifølge pressemeldingen fra Bærum kommune er NordRen et relativt nyetablert nisjeselskap som kun driver med innsamling og transport av husholdningsavfall. Innehaverne var sentrale i oppbygging og drift av RenoNorden as i perioden 2000–2013.

– NordRen var en av tilbyderne i Bærum kommunes anbudskonkurranse i 2016, og ble derfor forespurt om å være ett av tre selskaper i den begrensede konkurransen kommunen måtte gjennomføre da den kritiske økonomiske situasjonen i RenoNorden as ble kjent, forklarer kommunen i pressemeldingen. 

Dyrere enn RenoNorden

Ifølge Budstikka var den opprinnelige konkurransen, som da RenoNorden vant, orientert rundt pris som viktigste kriterium. 

Bærum kommune opplyser til DN at RenoNordens tilbud var på 146 millioner kroner, for 7,2 år, mens de de to neste tilbudene lå på 193 millioner kroner. Norsk Gjenvinning as la inn ett av disse to tilbudene.  

- Hva koster løsningen med NordRen dere? 

- Dette er en beredskapsavtale og kostnader vil kun påløpe dersom den blir tatt i bruk, sier kommunikasjonssjef Lisa Bang i Bærum kommune. 

- Hva vil denne nye avtalen medføre i høyere avgifter for innbyggerne i Bærum? 

- Avtalen med RenoNorden gjelder fortsatt. Det er uavklart om det blir endringer, og hvilken kompensasjon kommunen vil få ved en eventuell avvikling. Om dette fører til endringer i renovasjonsgebyret er det dermed for tidlig å si noe om, sier Bang. 

Hun opplyser at avtalen er kompleks og inneholder mange priser som avhenger av hvilken situasjon og omstendighetene rundt eventuell iverksetting av avtalen. 

Bang påpeker også at det er vanskelig å angi beløp også fordi kommunen er midt i omlegging av renovasjonsløsningen.

- Etter omlegging vil avtalen koste noe mindre enn de avtalene vi hadde frem til RenoNorden overtok i april i år, sier Bang. (Vilkår)