– Vi er bekymret over den økonomiske situasjonen i RenoNorden, og føler derfor at det er vår plikt overfor innbyggerne å søke andre løsninger, sier Lisa Bang, kommunikasjonssjef i Bærum kommune, til Dagens Næringsliv. 

RenoNorden tok over avfallshåndteringen i Bærum fra 1. april i år.

RenoNorden sliter med en rekke ulønnsomme kontrakter, og meldte i forrige uke at selskapet dersom det ikke lykkes i å reforhandle avtaler med banker og kunder, står i fare for å bryte lånebetingelser. Situasjonen forverret seg ytterligere da selskapet onsdag denne uken ble ilagt en bot på 1,4 millioner kroner fra Oslo Børs, et overtredelsesgebyr for brudd på plikten til å melde innsideinformasjon til markedet.

«Mange antagelser»

Bærum kommune er en av kundene RenoNorden har innledet samtaler med, og fredag meldte selskapet at Bærum kommune har utlyst et anbud for å finne en erstatter for RenoNorden. 

Bang avviser at kommunen har innledet noen ny anbudsprosess for å finne en erstatter for RenoNorden.

– Det er veldig mange antagelser i den børsmeldingen. De har tatt den litt lengre enn det som er realiteten, sier Bang.

– Det vi har gjort er å utlyse en mini-konkurranse om renovasjonstjenester, med forbehold, sier Bang.

En mini-konkurranse er rettet mot et begrenset antall tilbydere, og med en begrenset responstid.

– Forbeholdene er knyttet til om RenoNorden går konkurs, eller at denne situasjonen vedvarer. Vi har ikke oversikt over alle mulige utfall nå, og derfor er det viktig å ta disse forbeholdene. Det er en del av vårt beredskapsarbeid, sier hun.

– Hvilket tidsperspektiv har dere på en eventuell løsning?

– Det kan jeg dessverre ikke kommentere.

«Stor usikkerhet»

Kommunikasjonssjef Erik Riste i RenoNorden skriver følgende i en epost til DN:

– Realiteten er at Bærum kommune har utlyst en mini-anbudskonkurranse der de inviterer et begrenset antall tilbydere til å konkurrere om kontrakten for innsamling av husholdningsavfall i Bærum kommune, gitt visse forutsetninger. Det er gjort i forståelse med RenoNorden. Dette er en kontrakt RenoNorden har i dag. I henhold til børsregelverket er RenoNorden pålagt å informere Oslo Børs om denne utlysningen, og det har vi gjort, skriver han.

E24 skriver følgende om tapskontraktene til RenoNorden:

Avsetninger til tapsbringende kontrakter og nedskrivninger beløp seg til 475,9 millioner kroner for RenoNorden i fjor. Medregnet 371 millioner i første kvartal har tapet kommet opp i 846,9 millioner kroner.

– Hvorfor skriver dere at «dersom kontrakten med Bærum kommune avsluttes, vil det «medføre reversering av tap»?

– Når RenoNorden informerer om denne utlysningen, er det rimelig at RenoNorden også synliggjør hva som er konsekvensene hvis denne prosessen ender med en terminering av kontrakten mellom Bærum kommune og RenoNorden. I børsmeldingen er det understreket at det er stor usikkerhet om hva som blir utfallet av disse prosessene, påpeker Erik Riste.

– Stemmer disse tallene?

– Dette stemmer med ebit-tallene slik de fremkommer i vårt kvartalsregnskap. Det vil si effekt før skatt, sier Riste.

Tapskontrakter

RenoNordens økonomiske skvis stammer fra en rekke kontrakter som har vist seg å være svært lite gunstige for selskapet, mange av dem med flere års varighet. 

Kontrakten med Bærum kommune er en av disse tapskontraktene. 

RenoNorden opplyser i fredagens børsmelding at «alle eller noen av de norske kundene som er blitt invitert til diskusjoner kan komme til å gjøre lignende grep (som Bærum kommune, red anm.) for å sikre seg at renovasjonstjenestene RenoNorden har levert vil fortsette uten avbrudd.

– Selskapet beklager at våre finansielle utfordringer har satt kundene i en vanskelig situasjon, og samarbeider med dem for å finne bærekraftige løsninger for dem, melder selskapet.

– I børsmeldingen virker det som at RenoNorden jobber for å hjelpe kundene bort fra selskapet. Opplever dere det slik?

– Det vil jeg ikke kommentere, sier Bang.

Kursras

RenoNorden-aksjen har fått kjørt seg den siste tiden. Den tre siste månedene har aksjen falt 83,5 prosent. 

Børsmeldingen fredag ble imidlertid tatt godt imot i markedet. På det meste var aksjen opp over 18 prosent. Rundt klokken 16 var aksjen opp litt over ti prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Hyttebilen
Alfa Romeo Stelvio er like egnet som transport til hytta som til operaen i Milano.
00:53
Publisert: