Torsdag melte avfallshåndteringsselskapet RenoNorden at det har kommet til enighet med Romsdalhalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS (RIR) om å terminere en kontrakt mellom de to. Ved børsslutt torsdag hadde RenoNorden-aksjen steget med 15,2 prosent. Aksjen er opp nærmere 30 prosent den siste måneden.  

RIR overtar RenoNordens virksomhet i området, inkludert både biler og ansatte. Virksomhetsoverdragelsen gjennomføres fra og med 1. september i 2017. Den opprinnelige kontrakten løp til 1. oktober 2024.

Dette var en av kontraktene som RenoNorden taper penger på. Samtidig opplyser selskapet at tapsavsetningene på kontrakten er begrenset sammenlignet med andre kontrakter som RenoNorden har inngått. 

Innholdsrik juni

Selskapet har innledet lignende dialoger med kundene på andre norske tapskontrakter, i håp om å endre eller avslutte disse. Resultatet av disse diskusjonene er svært usikre, skriver selskapet i børsmeldingen.

Halvveis i juni kom nyheten om at Bærum kommune ville lyse ut en ny anbudskonkurranse for tjenestene som RenoNorden i dag tilbyr. Det kan resultatene i at kontrakten med RenoNorden kan bli terminert. RenoNorden-aksjen steg 7,2 prosent på nyheten. Senere kom meldinger om at en kontrakter med Kragerø kommune hadde blitt terminert, og aksjen steg 6,3 prosent på nyheten. Begge kontraktene har moderate tapsavsetninger sammenlignet med andre kontrakter, opplyser selskapet. 

Samtidig har selskapet fått flere dårlige nyheter den siste tiden. I begynnelsen av juni sendte selskapet ut en resultatvarsel hvor det kom frem at resultatmarginen for andre kvartal kom til å bli vesentlig lavere enn samme periode året før. 

Kun dager senere fikk selskapet en bot på 1,4 millioner kroner, etter å ha brutt plikten å melde innsideinformasjon til markedet. Årsaken var at selskapet ventet med å informere markedet om risiko for brudd på lånebetingelser og revidering av kvartalsresultater for andre og tredje kvartal i fjor. Dette ble først meddelt markedet i børsmeldinger den 19. desember 2016. Kursen falt 56,7 prosent samme dag, og totalt 70 prosent gjennom uken.

Ingen avklaring

I meldingen til Oslo Børs i juni skrev selskapet at det ville være i brudd med lånebetingelsene på et 769 millioner kroner stort lån dersom det ikke hadde fått lettelser i betingelsene innen utgangen av kvartalet. Selskapet har forhandlet med DNB og Danske Bank om lettelser i betingelsene. Lånet skal være likt fordelt mellom de to bankene. 

Fristen gikk ut fredag for en uke siden, uten at selskapet hadde kommet til enighet med bankene eller sendt ut informasjon til Oslo Børs. Kommunikasjons- og markedssjef Erik Riste i RenoNorden bekrefter overfor DN at situasjonen er uendret siden sist. 

– Prosessen med bankene pågår. Vi vil informere Oslo Børs og andre når det foreligger avklaring, skrev Riste i en mail til DN på tirsdag. (Vilkår)

Se den irakiske hæren rykke frem mot IS i Vest-Mosul
DNs team filmet dette ved fronten i Mosul 10. juni. Irakiske styrker kjemper seg gjennom gatene under konstant ild fra IS.
02:51
Publisert: