I løpet av torsdag må RenoNordens forhandlinger med DNB og Danske Bank bære frukter. 

Renovasjonsselskapet har forhandlet med de to bankene siden begynnelsen av juni, og er ikke forhandlingene i boks innen fredag 30. juni vil RenoNorden bryte betingelser som er satt for lånet det har. 

Selskapet hadde ved utgangen av første kvartal et banklån på 769 millioner kroner, et lån som er likt fordelt mellom DNB og Danske Bank.

- Hva er status for forhandlingene?

- Både når det gjelder bankene og kommunene/IKS’ene er dette prosesser som pågår. Vi vil informere børsen og øvrige når vi har konkrete ting å meddele, sier kommunikasjonssjef Erik Riste i en epost.

Driftsresultatet under press

RenoNordens utfordring er at driftsresultatet (ebitda) er for lavt målt mot gjelden. I låneavtalen heter det at netto rentebærende gjeld ikke kan være høyere enn fem ganger brutto driftsresultat (NIBD/ebitda 5,0 x) innen utgangen av andre kvartal 2017, og selskapet står i fare for å bryte med denne betingelsen. 

Selskapets driftsmargin er under hardt press, og RenoNorden varslet i begynnelsen av juni at det venter at den justerte marginen i andre og tredje kvartal i år vil være mer enn fire prosentpoeng lavere enn i samme periode året før.

Tapskontrakter

Bakgrunnen for marginskvisen er at RenoNorden har inngått flere kontrakter som har vist seg å være svært lite gunstige for selskapet.

Da flere av disse kontraktene ble startet opp på nyåret, viste det seg at selskapet taper store penger på dem. RenoNordens avsetninger til tapsbringende kontrakter og nedskrivninger beløp seg til 475,9 millioner kroner i fjor. Medregnet 371 millioner i første kvartal, er tapet på kontraktene kommet opp i 846,9 millioner kroner. 

Flere av disse tapskontraktene er inngått med norske kommuner, og RenoNorden forhandler også med flere av disse, blant dem Bærum kommune. 

Torsdag formiddag meldte RenoNorden at kontrakten med Kragerø kommune blir avsluttet

Termineringen vil ha liten regnskapsmessig effekt, opplyser RenoNorden i en børsmelding.

Renonorden har forhandlet med Bærum kommune i to uker nå. 

- Det er ingen avklaringer i saken, sier Lisa Bang, kommunikasjonssjef i Bærum kommune.

Kraftig kursfall

Torsdag formiddag lå selskapets markedsverdi på 86 millioner kroner. I en kapitalutvidelse ved årsskiftet hentet selskapet inn 350 millioner kroner, men verdiene har altså forvitret for hver måned. Hittil i år har aksjen falt 95,3 prosent.

RenoNorden-aksjen har vært notert under spesiell overvåkning siden 8. juni, dagen etter at det ble kjent at selskapet hadde innledet forhandlinger med bankene og med enkelte kunder i et forsøk på å unngå å bryte lånebetingelsene. Det betyr at Oslo Børs følger nøye med på handelen i selskapets aksjer.

I midten av juni ble RenoNorden også ilagt en bot på nesten 1,4 millioner kroner fra Oslo Børs, et overtredelsesgebyr for brudd på plikten om å melde innsideinformasjon til markedet.(Vilkår)

Slik bruker politiet den nye «utlending»-appen
DN ble med spanere fra Oslo politidistrikts seksjon for utlendingskontroll på jobb.
02:09
Publisert: