I en børsmelding mandag kveld melder renovasjonsgiganten RenoNorden at selskapet er konkurs. Siden 6. september har selskapet forhandlet om ni ugunstige kontrakter fra 2015 og 2016. Kontraktene er inngått med forskjellige kommuner.

Selskapet fant ikke noen løsning, og har informert långiverne om det. Basert på det har DNB og Danske Bank annonsert at de ikke vil gi videre støtte til hverken RenoNorden as eller RenoNorden asa. Begge selskapene er dermed konkurs, står det i børsmeldingen.

Bankene vil imidlertid fortsatt støtte RenoNorden i Danmark, Sverige og Finland.

RenoNorden har i det siste året vært i dyp finansiell krise etter at det ble klart at feilkalkulerte anbud ville påføre selskapet store tap. Mange av kontraktene selskapet hadde inngått var ikke lønnsomme, og de store underskuddene gjorde raskt at RenoNorden havnet på kant med långiverne. Ved utgangen av andre kvartal var selskapet i brudd med sine lånebetingelser, og selskapet forhandlet frem til nå med långiverne. Meglerselskapet Carnegie ble tidligere hyret inn for å få på plass et salg av hele eller deler av selskapet.

DN har gjentatte ganger forsøkt å kontakte konserndirektør Harald Rafdal i RenoNorden mandag kveld uten å få noe svar.

NTB skriver tirsdag morgen at 150 kommuner er rammet av konkursen, og at flere kommuner nå jobber med en kriseløsning. I Agder er 18 av 30 kommuner rammet, og Avfall Sør jobber med kriseløsninger for 50.000 kunder i Kristiansand. I Halden var en avtale på plass før konkursen.

I Drammen har det interkommunale renovasjonsselskapet vært forberedt på at avtalen som søppeltømming kunne opphøre i ni kommuner i nedre Buskerud.

- Vi overtar søppelbiler og ansatte og garanterer for videre drift, sier daglig leder i Johan Rune Remmen til NRK mandag kveld.

– Utfører en viktig oppgave

Informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB skriver følgende i en epost om konkursen:

– DNB er en av bankene som har lånt ut penger til RenoNorden. Vi har fulgt opp selskapet på lik linje med andre kunder, og vært i tett dialog etter at selskapet orienterte om at de sto i fare for å bryte betingelsene i låneavtalen som de har med oss, skriver han.

Målet til DNB er alltid å finne løsninger som sikrer stabil drift innenfor dagens struktur, skriver Westerveld.

– Vårt mål er alltid å forsøke å finne løsninger som sikrer stabil drift innenfor dagens struktur. Det har vært jobbet med mulige løsninger langs flere akser, men det er en kjent sak at RenoNorden den siste tiden har hatt økonomiske utfordringer grunnet ulønnsomme kontrakter i Norge. Dessverre har dette ført til den situasjonen selskapet er i nå, skriver Westerveld.

Skal finne overgangsløsning

Westerveld understreker viktigheten av selskapets oppgave, og at DNB har gjort det selskapet kan for å sikre at prosessen skal få færrest mulig negative konsekvenser.

– Bankene vil derfor samarbeide med boet for å finne gode overgangsløsninger, slik at kommunene får mulighet til å finne nye løsninger og trygge søppeltjenestene for innbyggerne, skriver han.

Både Westerveld og kommunikasjonssjef Stian Arnesen i Danske Bank understreker at de to bankene har samarbeidet tett og kommer med et forent budskap.

– Vi har forsøkt å finne en bærekraftig og langsiktig løsning, men dessverre har vi ikke lykkes. Så da er vi der hvor selskapet begjærer konkurs. Vi er nå opptatt av å finne gode overgangsløsninger til vi finner ut hvem som tar over driften, sier Arnesen til DN.

På sine egne nettsider opplyser RenoNorden om at selskapet har en markedsandel på 46 prosent, og leverer tjenester til en av tre norske husstander. For de mange kommunene som benytter RenoNorden vil en slik overgangsløsning bli svært viktig.

Jobber for å unngå kaos

Selskapet skriver på sine nettsider at de håndterer avfall fra en av tre norske husstander. De har avtaler med flere kommuner, blant dem Bærum, der de har hatt ansvaret for å hente søppel siden 2016.

Kommunikasjonssjef i Bærum kommune, Lisa Bang, sier til Budstikka at de ikke hadde fått noe varsel før børsmeldingen sent mandag kveld.

– Vi arbeider for å unngå at det blir kaos. Vi har lagt en plan, og nå handler det om å få realisert denne planen, slår hun fast.(Vilkår)

Elden: – Vi tapte slaget, men håper å vinne krigen
- Vi tapte dette slaget, men vi håper vi skal vinne krigen, sier Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden, etter den knusende dommen i Oslo tingrett.
01:20
Publisert: