Renovasjonsselskapet RenoNorden finansskvis har ført selskapet inn i intense forhandlinger med både banker og kunder. Nå må RenoNordens snart månedslange forhandlinger med DNB og Danske Bank bære frukter. Er ikke forhandlingene i boks innen fredag 30. juni vil RenoNorden bryte betingelser som er satt for lånet det har.

– Hva er status for forhandlingene?

– Både når det gjelder bankene og kommunene eller interkommunale selskapene er dette prosesser som pågår. Vi vil informere børsen og øvrige når vi har konkrete ting å meddele, skriver kommunikasjonssjef Erik Riste i en epost til DN.

Analytiker Magnus Granerød i Beringer Finance er en av få analytikere som følger RenoNorden. 

– Slik vi ser det har selskapet store problemer, og det er nødt til å gjøre noe for å komme ut av denne situasjonen. Vi tror heller ikke selskapets forretningsmodell er holdbar i dagens marked med fallende marginer og økte investeringskostnader, sier Granerød.

Gjelden bygger seg opp

RenoNordens utfordring er at driftsresultatet (ebitda) er for lavt målt mot gjelden. I låneavtalen heter det at netto rentebærende gjeld ikke kan være høyere enn fem ganger brutto driftsresultat (nibd/ebitda 5,0 x) innen utgangen av andre kvartal 2017, og selskapet står i fare for å bryte denne betingelsen.

Selskapets driftsmargin er under hardt press, og RenoNorden varslet i begynnelsen av juni at det venter at den justerte marginen i andre og tredje kvartal i år vil være mer enn fire prosentpoeng lavere enn i samme periode året før.

Bakgrunnen for marginskvisen er at RenoNorden har inngått flere kontrakter som har vist seg å være svært lite gunstige for selskapet.

Da flere av disse kontraktene ble startet opp på nyåret, viste det seg at selskapet taper store penger på dem. RenoNordens avsetninger til tapsbringende kontrakter og nedskrivninger beløp seg til 475,9 millioner kroner i fjor. Medregnet 371 millioner i første kvartal, er tapet på kontraktene kommet opp i 846,9 millioner kroner.

– Selskapets forretningsmodell er utfordrende. Selskapet eier få biler, men leier inn ved såkalte finansiell leasingavtaler. Det betyr at investeringskostnadene ved oppstarten av nye kontrakter føres som gjeld på balansen. I år har selskapet store investeringskostnader fordi mange nye kontrakter starter opp. Når marginene til selskapet samtidig faller, slik de nå gjør ettersom flere av kontraktene er tapskontrakter, minker evnen til å nedbetale gjelden. RenoNorden er nå i en situasjon der gjelden bygger seg opp, forklarer Granerød.

Slik kan det ikke fortsette. 

– Vi tror ikke at selskapet kan fortsette slik det holder på i dag. Vi tror selskapet må gå gjennom en ordentlig restrukturering, eller reforhandle tapskontraktene, sier Granerød.

Forhandler med kundene

Flere av disse tapskontraktene er inngått med norske kommuner, og RenoNorden forhandler også med flere av disse, blant dem Bærum kommune.

Torsdag formiddag meldte RenoNorden at kontrakten med Kragerø kommune blir avsluttet.

Termineringen vil ha liten regnskapsmessig effekt, opplyser RenoNorden i en børsmelding.

RenoNorden har forhandlet med Bærum kommune i to uker nå.

– Det er ingen avklaringer i saken, sier Lisa Bang, kommunikasjonssjef i Bærum kommune til DN torsdag.

Går ikke konkurs i morgen

Granerød tror ikke selskapet kommer til å gå konkurs « i morgen», men at selskapet må lande en løsning for å overleve.

Han tror imidlertid at RenoNorden kan klare å forhandle seg frem til en løsning med bankene.

– RenoNorden har en halv milliard på bok, og det kan gi dem en mulighet hos bankene, tror analytikeren.

I rapporten for første kvartal i år står det at selskapet ved utgangen av kvartalet hadde «cash and cash equivalents» tilsvarende 491 millioner kroner. Selskapet hentet inn 328 millioner kroner i en emisjon i februar. 

RenoNorden har torsdag en markedsverdi på 95,3 millioner kroner. Aksjen handles til 5,05 kroner, noe som er en oppgang på ni prosent torsdag. Siden nyttår har kursen falt 95 prosent.(Vilkår)

Slik bruker politiet den nye "utlending"-appen
DN ble med spanere fra Oslo politidistrikts seksjon for utlendingskontroll på jobb.
02:09
Publisert: