Onsdag kveld kom Fed og Jerome Powell med en ny rentebeslutning.

Den amerikanske sentralbanken gjorde som ventet – den holdt renten uendret.

Inn mot beslutningen var det derimot knyttet mest spenning til hvilke indikasjoner Fed vil gi om fremtiden:

Oversikten «dot plots» ble nemlig også sluppet onsdag, som en del av en serie oppdaterte økonomiske prognoser fra Fed.

Dot plots forteller hva medlemmene av Feds rentekomité tror om rentenivået frem i tid. I forkant av møtet var det ventet at denne oversikten ville peke i retning én enkel renteheving til i år.

Fasit er at Feds rentekomité ser for seg to rentehevinger til i år. Det overrasker Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets.

– Det er nesten så jeg ikke tror det. Dette er langt over forventningene i pengemarkedet, og det folk har trodd på forhånd, sier han.

Selv trodde han på bare én heving til i år, i størrelsesorden 0,25 prosentpoeng.

– Argumentet er at etter at renten er satt opp mye, kan man ta seg tid til å se an effektene, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets.
– Argumentet er at etter at renten er satt opp mye, kan man ta seg tid til å se an effektene, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets. (Foto: Fredrik Solstad)

– Dette var haukaktig

Ved forrige dot plots – i mars – trodde medlemmene av Feds rentekomité i snitt på et rentenivå på 5,1 prosent ved utgangen av 2023. Dette er nå oppjustert til 5,6 prosent.

Tre av medlemmene ser attpåtil for seg at renten kan stige helt opp til seks prosent.

Årsakene til oppjusteringen? Andreassen nevner tre faktorer: Nye Fed-anslag tyder på sterkere økonomi, lavere ledighet og litt høyere kjerneinflasjon enn ved forrige korsvei.

– Dette var haukaktig, konstaterer han.

Kit Juckes, en sjefstrateg for global valuta hos Société Générale går enda lenger og kaller det «superhaukete» overfor Bloomberg.

«Burde flyttet markedet»

Foreløpig er det ikke store markedsreaksjonene å snakke om, annet enn at sannsynlighetsovervekten for renteøkning i juli er blitt enda større.

– Vanligvis er det ikke pressemeldingen, men pressekonferansen som flytter markedet. Her burde dot plots gjort det, sier Andreassen.

– Det er jo ikke mange dagene siden man trodde siste renteheving var gjort, legger han til.

Umiddelbart etter beslutningen styrket dollaren seg marginalt mot både euro og norske kroner.

Aksjemarkedet i USA spriker med forholdsvis små utslag begge veier inn mot børsstenging, mens renten på amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid steg markert etter i minuttene etter rentebeskjeden.

Denne falt imidlertid tidligere på dagen, og ligger rundt null prosents endring fra i går klokken 21.40.

– Renteheving i juli

Fed-sjef Powell sa selv under pressekonferansen at tilnærmingen nå er å ta renteøkningene fartsmessig noe roligere når Fed nærmer seg målet, altså rentetoppen.

– Det handler om at det er viktigere hvilket rentenivå man skal til, enn hvor raskt man skal dit, kommenterer Stein Bruun, sjeføkonom i Arctic Securities overfor DN.

På spørsmål om hva som lå i kortene for juli-møtet, svarte Powell at dette kom opp i diskusjonene inn mot kveldens rentebeslutning, men at det ikke var et tema.

Powell omtalte det som et «live meeting».

– For oss som leser Powell slik en viss mann leser bibelen, høres dette ut som at det går mot en renteheving i juli, sier Bruun.

– Selvfølgelig gitt dagens situasjon. Det skal komme en hel del tall før den tid, presiserer han.

I dot plot kommer det også frem at medlemmene i rentekomiteen tror renten ved utgangen er et helt prosentpoeng lavere enn ved utgangen av 2023, og altså på et nivå på 4,6 prosent.

Dette er høyere enn i anslagene i mars.

– Langt fra forenlig med to prosents inflasjon

Når DN ringer Andreassen på ny, etter at han har fått kjøpt seg sushi og lagt i vei tilbake mot kontoret igjen, forteller han at den amerikanske sentralbanken fortsatt har et vesentlig inflasjonsproblem.

Dette til tross for at flere snakker om muligheten for totalinflasjon på tretallet i juli, fordi energiprisene steg heftig i USA i månedene før juli i fjor.

– Inflasjonsproblemet blir ikke mindre av den grunn. Lavere inflasjon øker disponibel inntekt, og det fyrer opp under etterspørselen og presset i økonomien, sier Andreassen.

– Bemerkelsesverdig mange snakker ikke om lønns- og kostnadsveksten for bedriftene. Enten må bedriftene spise av marginer, og da er analytikeranslagene for neste år helt på bærtur, ellers må de lempe det videre til forbruker. Og det øker konsumprisene, resonnerer Andreassen.

De ferskeste arbeidsmarkedsrapportene indikerer i snitt en lønnsvekst på rundt fem prosent.

– Og enda mer sentralt er lønnsvekst i forhold til produktivitetsvekst. Dette er et problem i både USA, EU, Norge og Sverige. Når lønnsveksten stiger mer enn produktivitetsveksten, øker kostnadene per produserte enhet. Dette har falt fra toppen, men er langt fra forenlig med to prosents inflasjon over tid, sier Andreassen.

Stein Bruun i Arctic bemerker at flertallet av medlemmene i Feds rentekomité melder at risikoen er på oppsiden i sine anslag på den såkalte PCE-deflatoren, kjent som Feds foretrukne inflasjonsmål.

– Anslagene er oppjustert fra i snitt 3,6 prosent til 3,9 prosent for fjerde kvartal i år, nettopp fordi inflasjonen ikke har falt med samme nedadgående trend de siste månedene.

Priser inn ny heving i juli

Før inflasjonstall for mai ble sluppet tirsdag denne uken, priset rentemarkedet inn rundt 30 prosents sannsynlighet for renteheving. Dette var nede i syv prosent etter inflasjonstallene.

Det skal også nevnes at rentemarkedet før beslutningen onsdag priset inn sannsynlighetsovervekt for ny renteheving ved neste møte i slutten av juli.

Inn mot kveldens rentemøte har Fed hevet renten ved hver anledning siden mars 2022. Feds renteintervall lå før rentemøtet på 5,0–5,25 prosent.

– Vi har kommet langt, men den fulle effekten av innstramningen gjenstår å se, oppsummerte Powell.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.