Revisorselskapene PwC og BDO får overtredelsesgebyr på til sammen 5,4 millioner kroner, etter periodiske tilsyn fra Finanstilsynet, fremgår det av tilsynsrapporter mandag morgen.

PwC får et gebyr på 3,2 millioner kroner, mens BDO får et gebyr på 2,2 millioner kroner. Finanstilsynet mener manglene som er avdekket hos PwC er alvorlige, og trekker blant annet frem mangel på rutiner i samsvar med hvitvaskingsloven på en rekke punkter.

BDO får noe av den samme kritikken fra tilsynet.

«Tar overtredelsesgebyret på alvor»

I PWCs tilsynsrapport skriver Finanstilsynet at manglende rutiner for risikoklassifisering er alvorlig.

«Den virksomhetsinnrettede risikovurderingen danner grunnlaget for revisjonsselskapets anti-, hvitvaskings- og terrorfinansieringsarbeid, herunder utarbeidelsen av rutiner. Da revisjonsselskapet driver en omfattende virksomhet er det Finanstilsynets oppfatning at manglene er alvorlige», heter det i rapporten.

I tillegg trekkes det frem at fraværet av skriftlige rutiner blir enda mer alvorlig «når tilsynet avdekket en rekke brudd på sentrale plikter etter hvitvaskingsloven i flere av de kontrollerte oppdragene, på områder der rutinene er mangelfulle».

I en epost til DN sier Herman Skibrek, leder for Risk & Quality og partner i PwC, at det ikke har tatt stilling til videre oppfølging av vedtaket om overtredelsesgebyret.

– Vi tar overtredelsesgebyret på alvor, og jobber hver dag for å forbedre våre rutiner og arbeidsprosedyrer. Finanstilsynet fant ingen indikasjoner på at våre kunder har vært involvert i hvitvasking. PwC hadde allerede på tidspunkt for tilsynsbesøk satt i gang omfattende forbedringstiltak og vi har senere fulgt opp dette ytterligere, sier han.

I tilsynsrapporten blir det klart at PwC har kommet med flere anførsler til vedtaket om overtredelsesgebyret.

Blant annet mener PwC at «hensynet til uavhengighet og upartiskhet tilsier at ikke de samme personer bør stå for både tilsyn, nærmere undersøkelser og sanksjonering», i tillegg til at revisoren mener Finanstilsynets håndhevelse av regelverket er feil.

PwC er også kritiske til ileggelsen av overtredelsesgebyret, og har anført «at det ikke har vært intensjonen å benytte overtredelsesgebyr på mindre alvorlige overtredelser, og argumenterer for at varslet sanksjon ikke er rimelig».

Manglende rutiner

BDO får på sin side kritikk for mangelfulle skriftlige rutiner på sentrale områder som internkontroll, opplæring og identifisering av reelle rettighetshavere. Dette innebærer til dels alvorlige mangler, heter det i rapporten.

Tilsynet skriver at det har avdekket brudd på plikt om rutiner på flere områder, blant annet å utføre den hvitvaskingsansvarliges plikter, internkontroll og lagring av opplysninger.

PwC og BDO er to av Norges største revisorselskaper, og har kontorer i flere titall land.

– I BDO setter vi pris på at Finanstilsynet setter bekjempelse av hvitvaskingsrisiko på dagsordenen også for revisjon- og regnskapsbransjen. Kritikken og innspillene i rapporten fra Finanstilsynet har vi tatt til oss. Vi har deres anmerkninger som utgangspunkt i vårt arbeid med kontinuerlig forbedring av kvalitet, og etterlevelse av lover og regler, sier partner Steinar Andersen i BDO.

– Kommer dere til å klage på vedtaket?

– Som en ansvarlig aktør ser BDO på arbeidet med bekjempelse av hvitvasking som en svært viktig del av vår virksomhet. Samtidig noterer vi oss at Finanstilsynets forvaltningspraksis er skjerpet, og retter vår oppmerksomhet mot tilsvarende forbedring av kvalitet, og etterlevelse av lover og regler, skriver Andersen.

Revisorselskapene kan klage på avgjørelsen innen tre uker.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.