Det er alle mann til pumpene i riggselskapet Fred. Olsen Energy, som legger frem ildrøde tall onsdag morgen.

Oljesmell

I tillegg til et underskudd mer enn trekvart milliard kroner før skatt i tredje kvartal, melder selskapet om skroting av to av rigger og potensielt salg av eiendeler.

Det er fortsatt ingen løsning på oljeserviceselskapets utfordrende finansielle situasjon, fremgår det av kvartalsrapporten.

Fred. Olsen Energy har havnet i store vanskeligheter etter at oljekrisen tørket inn oljeselskapenes investeringer, og særlig rammet boring av nye lete- og produksjonsbrønner.

Da oljesmellen traff i 2014, var riggselskapet nettopp i havn med et dyrt og omfattende oppgraderingsarbeid på sine rigger.

Selskapet er nå i vanskelige og omfattende forhandlinger med sine banker og eierne i selskapets milliard-obligasjonslån.

Vurderer salg

Det kriserammede riggselskapet har tidligere gjort det klart at løsningen blir et spleiselag: Långiverne må akseptere å få barbert verdien på sine lån, bank- og obligasjonslånsbetingelsene må bli bedre, og aksjonærene må skyte inn mer kapital.

Fred. Olsen Energy stoppet alle låne- og rentebetalinger 3. juli i år for å sikre selskapets likviditetsreserver, mens driften har gått som normalt.

Selskapet har ingen finansiell løsning å presentere så langt, men fortsetter samtalene med kreditorer og investorer, ifølge kvartalsrapporten.

Belford Dolphin, er utenfor Færøyene i 2003.
Belford Dolphin, er utenfor Færøyene i 2003. (Foto: Faroe Petroleum)

«Det ventes at en langsiktig løsning vil kreve ny egenkapital og endringer i selskapets bank- og obligasjonsfasiliteter, inkludert nedskrivning av gjeld, for å kunne sikre et bærekraftig finansielt grunnlag med mål om å sikre selskapets markedsposisjon. Salg av eiendeler er også på bordet», heter det.

Styret mener at en løsning bør være oppnåelig.

«Forutsetningen om fortsatt drift som underbygger denne kvartalsrapporten er basert på styrets vurdering at å oppnå en slik langsiktig løsning er oppnåelig», heter det.

Skrotes

Det er boreriggen «Bredford Dolphin» og boreskipet «Belford Dolphin» som nå skrotes etter å ha ligget i opplag i henholdsvis Kvinesdal, Norge og Labuan, Malaysia.

«Etter at alle alternativer er blitt evaluert, har selskapet besluttet å skrote de to enhetene», heter det.

Den halvt nedsenkbare boreriggen «Bredford Dolphin».
Den halvt nedsenkbare boreriggen «Bredford Dolphin». (Foto: Dolphin Drilling)

Fred. Olsen Energy fikk et driftsresultat før skatt, av- og nedskrivninger (ebitda) på -25,3 millioner dollar i tredje kvartal, sammenlignet med et EBITDA-overskudd på 25,3 millioner dollar i samme periode i fjor.

Riggselskapet fikk et driftsunderskudd (EBIT) på 94 millioner dollar av en omsetning på 18 millioner dollar i tredje kvartal. Resultat før skatt var på minus 103 millioner dollar.

Ned- og avskrivningene beløp seg til 68 million dollar i perioden, inkludert en ikke-kontantmessig tapsavskrivning på nær 20 millioner dollar knyttet til «Bredford Dolphin» og «Bolette Dolphin», ifølge kvartalsrapporten.

Selskapet har et driftsunderskudd (EBIT) på 320 millioner dollar så langt i år (-148).

Fred. Olsen Energy-aksjen faller 8,5 prosent på børsen og selskapet prises til 135 millioner kroner. Det er ned over 90 prosent hittil i år.

Største aksjonær i selskapet er Bonheur, som kontrolleres av Fred. Olsen og hans familie. Bonheur er også kontrollerende eier av DNs eier NHST Media Group.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Audis første elbil på plass i Norge
7500 nordmenn har reservert Audi e-tron, nå får de endelig mulighet til å se den.
01:35
Publisert: