Etter å ha steget nær sammenhengende siden nyttår, var det full brems for festen i aksjemarkedet ved inngangen til oktober.

En korreksjon på nær ti prosent har så godt som visket ut årets oppgang på Wall Street, mens oppturen på en olje- og laksesmurt Oslo Børs har nær halvert seg.

«Billigere»

Porteføljeforvalter Anette Hjertø med ansvar for taktiske allokeringer i DNB Asset Management registrerer at nervøse investorer søker tilflukt i defensive aksjer eller andre investeringer. Selv benytter hun markedsuroen til å laste opp med «skadeskutte» aksjer.

– Det ser relativt billigere ut, og det er priset inn veldig mye frykt på det prisnivået vi ser nå, sier forvalteren.

Hun viser til at inntjeningen til de globale selskapene er god, og at resultatsesongen hittil ikke gir grunn til å bli bekymret. DNB Asset Management oppjusterer nå sitt markedssyn til å gå overvekt i aksjer.

– Vi har sett en kraftig rotasjon inn i defensive aksjer, som helse, kraft og ikke-sykliske konsumvarer. Med den endringen vi gjør nå, holder vi en svært offensiv profil på investeringene, sier Hjertø.

Knapphetsfaktorer

Mens kapitalforvalteren har USA på undervekt er Europa, fremvoksende markeder og Norge på overvekt. Dette er alle markeder som har relativt mye industri, påpeker forvalteren.

– Industrien i disse markedene er eksponert mot råvaremarkedet og innsatsfaktorer som det kan bli knapphet på, på slutten av en konjunktursyklus.

Sektormessig foretrekker hun finansaksjer, som er knyttet til forventningen om at rentene skal videre oppover.

– Da gjør bankene det normalt sett bra, sier Hjertø.

Teknologisektoren er også en favoritt.

– Det har stormet veldig mye og teknologisektoren er den som har falt mest. Vi har den med som et langsiktig veddemål selv om det kan være grunn til å være forsiktig fremover på grunn av regulering av de store teknologiselskapene, sier forvalteren.

Lønnsom energi

DNB-forvalteren er også overvektet energi.

Hun påpeker at eksponeringen skjer børsnoterte fond (ETFer) og fond, ikke gjennom enkeltselskaper og råvarer.

– Det er ikke nødvendigvis et syn på at oljeprisen skal videre oppover, men vi ser at oljeselskapene har god inntjening på dagens nivåer og at de store restruktureringene som har skjedd har gjort dem mer lønnsomme, sier Hjertø.

Ikke innpriset

DNB Asset Management er undervektet lange globale renter, som kan tas til overvekt «når veldig bekymret», påpeker Hjertø. Den amerikanske sentralbanken hevet renten tidligere i år, og ytterligere rentehevinger er ventet.

– Vi tror at markedet tåler en renteoppgang, men det må komme gradvis, sier forvalteren.

Hun tror rentene skal videre opp, men forventer likevel at Fed-sjef Jerome Powell vil være mer reservert i sin kommunikasjon fremover.

Foreløpig priser ikke markedet inn rentehevingen som sentralbanken legger opp til, og følges planen kan renten stigere raskere, påpeker DNB-forvalteren.

– Det er årsaken til at vi ligger undervektet renter. Nå har vi hatt en ordentlig korreksjon i aksjemarkedet, men rentemarkedet har ikke falt like mye. Derfor mener vi det er mer press på rentene oppover enn nedover, sier Hjertø.

Risiko

Bakom det positive markedssynet lurer risikofaktorer som handelskonflikten mellom USA og Kina, brexit, budsjettdiskusjoner mellom Italia og EU, sanksjoner mot Iran, Saudi-Arabia og tvil om nedrustningsavtalen mellom USA og Russland.

Selv om DNB Asset Management venter at veksten i verdensøkonomien vil falle ytterligere, vil den likevel være tilfredsstillende, mener de.

Kombinert med fortsatt støttende pengepolitikk fra sentralbankene, god inntjeningsvekst for selskapene og støttende finanspolitikk fra land som USA og Kina, trumfer dette også bekymringene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

DNs politiske redaktør: –Vi kan få en regjeringskrise som er utløst av KrFs indre krise
Politisk redaktør i DN Kjetil B. Alstadheim forklarer hvorfor det blir vanskelig for Hareide å gå inn i en Støre-ledet regjering, uansett utfallet på fredag.
04:16
Publisert: