Andrekvartalstallene er bedre enn analytikerne ventet, og toppene i Stavanger-baserte SR-Bank puster lettere og smiler bredere enn på lenge. Oljekrisen som startet i 2014 har ikke vært lett for mange av bankens kunder. Bankens aksjekurs ble bortimot halvert fra sommeren 2014 til inngangen av 2016. Ekstra irriterende for banktoppene var signalene fra eksperter, politikere og forståsegpåere i Oslo, som ytret stor skepsis til både oljebransjen og regionen. Banksjef Arne Austreid husker spesielt et foredrag han var på, der hjemfylket ble sammenlignet med en bestemt type ulykkesfugl. 

– Det var en sjeføkonom i Nordea som sa at Rogaland var kanarifuglen i buret. Den kvitrer ennå, sier jeg. ​

For ordens skyld: Gruvearbeidere skal i gamle tider ha brakt med seg kanarifugler inn i gruvegangene, fordi fuglene raskere ville kollapse dersom det utviklet seg giftige gasser, noe som ville fungere som en alarm for menneskene. 

Forsvarer metaforen

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea husker godt kanarifuglforedraget han holdt for et par år siden, men presiserer at det sto et spørsmålstegn bak tittelen. Hans poeng var ikke at kanarifuglen ville dø. Olsen mener tvert om konklusjonen på foredraget var at Rogaland og landet ikke ville gå inn i en total krise. 

– Fra mitt ståsted vil jeg hevde at jeg og vi i Nordea har fremstått som de største optimistene i Norge når det gjelder oljenedturen. Vårt bilde har hele tiden vært at det blir ikke noen krise. Ja, det ville bli omstilling i oljenæringen, og det har det blitt når 50.000 mennesker har mistet jobben der. Men det har ikke bredt seg til en krise for landet som helhet. Det er fordi vi har hatt viktige støtdempere som kronekurs, renter og offentlig pengebruk. Oljenæringen har selv vært flink til å ta grep, kutte kostnader og omstille seg til en ny hverdag. Nå er vi i en mye bedre situasjon, sier Olsen. 

Han mener også å se klare tegn til omstilling i retning av nye næringer, også i de mest oljeavhengige delene av landet. Han nevner både havvind og oppdrett til havs som nye muligheter som har sprunget ut med basis i offshore-kompetansen vestpå. 

Storsatsing i oljebyen Kjøper seg opp i oljekrisen dnPlus «James» truer bankansatte dnPlus

Har justert seg

Banktoppene vestpå har i alle fall ristet av seg skrekken. Siden kursbunnen i januar 2016 har faktisk SR-Bank-aksjen vært blant de mest potente på Oslo Børs med 136 prosent oppgang. 

– Når en er tre år inne i en utfordrende situasjon er det rart hva en venner seg til. Vi har vent oss til at oljeprisen er på 50-tallet. Oljeselskapene tilpasset seg og tjener penger nå. Investeringene går opp. Bedriftene i regionen har mer å gjøre, sier bedriftsmarkedssjef Tore Medhus.

– Jeg vil ikke bruke ordet optimisme, men fremtidstro. Det har gått bedre for regionen og for banken enn man hadde tro på, sier han. 

Banksjef Austreid minner likevel om at det fortsatt er tøffe tak i den delen av oljeindustrien som er kapitalintensiv, som i rigg og supply, og som derfor sliter med kapitalkostnader det ikke er lett å kutte seg bort fra. 

– Men det er kommet mye ny kapital i næringen. Ved første kvartal var det tilført fire milliarder i ny egenkapital i slike selskaper i SR-Banks portefølje. De hadde også redusert obligasjonsgjelden med fem milliarder kroner, sier Austreid. 

Banktoppene gleder seg også over at nystartede bedrifter i ikke-oljerelatert virksomhet som Boost AI ansetter folk. Boligmarkedet er på vei opp. Sist, men ikke minst er det klare tegn til investeringsoppgang i den gamle hjørnesteinsindustrien. 

– Oljeministeren sa nylig at det var levert inn utbyggingsplaner for 45 milliarder kroner i år, og at tallet kan ende på 125 milliarder. I fjor var det 26 milliarder kroner for hele året, sier Medhus. (Vilkår)

Tror boligmarkedet i Oslo uansett drar fra Stavanger dnPlus Fra Silicon Valley til Stavanger med bankrobot dnPlus