Til tross for fallende boligpriser var det en optimistisk Rune Bjerke som ankom NHOs årskonferanse tirsdag morgen.

– Jeg synes at norsk økonomi ser veldig robust ut, sier sjefen for Norges største bank til DN.

– Men hva mener du er de største risikofaktorene for norsk økonomi fremover?

– Jeg tror at det er geopolitiske risiko som man skal se mest opp for, fordi det grunnleggende vekstbildet i dag er jo veldig positivt, sier Bjerke.

Han viser til gode takter i de fleste av verdens viktigste økonomier.

– I Europa, USA og Asia går det jo bedre enn man hadde fryktet, så summen av understøttende vekst er bra. Men så ser vi jo at dersom det skjer noe uventet geopolitisk, så kan det forstyrre brått og påvirke bildet, sier Bjerke.

– Så det er sjokk fra utlandet du frykter mest?

– Det er det vi ikke ser og ikke vet, det er grunn til å frykte mest, sier Bjerke.

Imponert over oljenæringen

Det siste halvåret er det særlig forhold knyttet til Nord-Korea som har skapt geopolitisk usikkerhet i den globale økonomien. Nord-Korea har trosset internasjonalt press og har fortsatt utviklingen av atomvåpen og interkontinentale missiler. USAs president Donald Trump har valgt en konfronterende linje mot Nord-Koreas leder Kim Jong-un og bidratt til å øke frykten for en atomkrig. I tillegg til dette har uroligheter i Midtøsten og fallende vekst i Kina bidratt til usikkerhet.

DNB-sjefen mener at norsk økonomi ser robust ut og at det meste som skjer innad i Norge gir grunn til optimisme. Han legger særlig vekt på at norsk økonomi ser ut til å ha klart seg bra gjennom nedturen i oljesektoren.

– Jeg er imponert over den tilpassingen som oljenæringen har gjort. Det er fortsatt noen som sliter, men det er en fantastisk snuoperasjon som næringen har lagt bak seg. Og dette viser i hvert fall at omstillingsevnen i norsk økonomi er god, sier Bjerke.

Det gleder DNB-sjefen ekstra at mange av dem som mistet jobben i oljenæringen nå har funnet nytt arbeid.

– Det har vært en nedgang på mellom 40.000 og 50.000 arbeidsplasser i den oljerelaterte næringen men vi ser at de aller fleste er blitt absorbert ned i nye arbeidsplasser. Det er veldig positivt, sier Bjerke.

Frykter ikke boligpriskollaps

Det siste året har boligprisene korrigert ned i en rekke av landets viktigste eiendomsmarkeder. I Oslo har boligprisene falt rundt 11,5 prosent siden toppen i april.

Boligprisfallet har ført til økt frykt blant en rekke utenlandske investorer, noe som blant annet har bidratt til å sende kronekursen kraftig ned i forhold til euro og en rekke andre valutaer.

DNB-sjef Rune Bjerke lar seg imidlertid ikke skremme av boligprisnedgangen.

– Jeg synes vi har sett tegn til en sunn korreksjon og tegn til at det begynner å flate ut. Det kan godt hende at det skal gå litt nedover til, men de fundamentale forholdene ser bra ut, sier Bjerke.

Han peker på en rekke forhold som kan gi støtte til de norske boligprisene.

– Arbeidsledigheten er på vei ned, det er en positiv inntektsutvikling, og utsiktene for økonomien er god. Så lenge renten holder seg lav, og det ser ut til at rentene vil holde seg lave lenge, så er det veldig liten grunn til å frykte en boligpriskollaps, sier Bjerke.(Vilkår)

Derfor valgte Norwegian å invadere Argentina
Bjørn Kjos er fornøyd dersom han får nok penger til en bussbillett.
00:50
Publisert: