– Selv om tider er bra, generer det ikke nødvendigvis resultater, sier konsernsjef Rune Bjerke i en pressemelding.

Men tider er bra, og Rune Bjerke leverer.

DNBs overskudd før skatt endte på 7,6 milliarder kroner i årets andre kvartal, viser det ferske fremlagte kvartalsregnskapet.

På forhånd hadde analytikere i 17 meglerhus anslått et resultat før skatt på 7,8 milliarder kroner, ifølge TDN Direkt.

Dette er det beste resultatet fra Norges største bank i andre kvartal de siste årene. I perioden fra 2014 og frem til i fjor har resultatet ligget på mellom 5,8 og 6,8 milliarder kroner i samme kvartal.

Tapene uteblir

Totale inntekter endte på 12,5 milliarder kroner i kvartalet. På forhånd hadde analytikerne ventet 13,6 milliarder kroner. I samme periode i fjor var inntektene på 13 milliarder kroner.

Mens inntektene fra lån og innskudd i det store bildet har flatet ut, er det en viktig forklaring på økt overskudd at utlånstapene faller.

I andre kvartal i fjor var tapene på nær 600 millioner kroner. Analytikerne hadde på forhånd ventet utlånstap på 480 millioner kroner i dette kvartalet, men DNB overrasket langt bedre tall.

Banken tilbakeførte tidligere tapsavsetninger med 54 millioner kroner. Det er hovedsakelig knyttet til forretningsområdet for store selskaper og internasjonale kunder.

Tapsavsetningene på personkunder var på 94 millioner kroner i kvartalet, mens banken tilbakeførte tidligere tapsavsetninger innen shipping på 75 millioner kroner og olje og gass med 157 millioner kroner.

Innen annen industri tok banken tapsavsetninger på 95 millioner kroner.

Aksjehopp

Over de siste 12 månedene har DNBs lån til personkunder økt med 36 milliarder kroner, tilsvarende fem prosent. I andre kvartal var det en økning på like over seks milliarder kroner.

DNB-aksjen har det siste året steget med rundt 20 prosent og er opp med rundt 12 prosent hittil i år. Torsdag endte aksjekursen på vel 162 kroner. Analytikernes gjennomsnittlige kursmål er på 170 kroner, og varierer mellom 148 og 203 kroner, ifølge TDN Direkt.(Vilkår)

USAs president kritiserer Nato-landene for handel med Russland
Donald Trump møtte Nato-sjef Jens Stoltenberg til frokostmøte før Nato-toppmøtet.
03:22
Publisert: