I juli 2016 fattet Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) et vedtak om å videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet, noe som innebærer at alle konkurrenter uten eget mobilnett kan leie seg inn i Telenors mobilnett.

Etter å ha klaget på vedtaket, har Telenors klage nå blitt avvist av Samferdselsdepartementet, som opprettholder Nkoms reguleringsvedtak.

– Departementets vedtak bekrefter den grundige vurderingen som lå til grunn for beslutningen om å opprettholde reguleringen av Telenor, sier Nkoms direktør Elisabeth Aarsæther i en pressemelding.(Vilkår)

– Arne Fredly, nå må du bla opp!
McLaren Senna blir et attraktivt objekt blant dem som samler på hyperbiler. Den skal være den raskeste bilen fra merket noensinne.
00:54
Publisert: