EU, USA, Storbritannia og andre land har i rask rekkefølge vedtatt nye sanksjoner de siste dagene for å ramme Russlands president Vladimir Putin, hans innerste krets, og Russlands største banker og selskaper.

Magnus Johannesen, doktorgradsstipendiat ved Norges Handelshøyskole, mener norske banker er for dårlig rustet til å håndtere sanksjonene.

– Sanksjoner er et område i bankene som har vært nedprioritert en lengre periode, ettersom Finanstilsynet i stor grad har fokusert på antihvitvasking, sier han.