SAS offentliggjør tirsdag morgen den reviderte årsrapporten for regnskapsåret 2021–2022, som avsluttes hver høst etter oktober måned.

Mens regnskapet på minus åtte milliarder svenske kroner er kjent fra kvartalsrapporten i november, samt månedlige oppdateringer til domstolen i New York, kommer årsrapporten med detaljert informasjon i noter.

Der fremkommer det at konsernsjef Anko van der Werffs lønn «ikke ble revidert under regnskapsåret» og konkursbehandlingen, og at han fikk 12,5 millioner svenske kroner utbetalt i fjor. I tillegg fikk han 40 prosent satt av til pensjon, som tilsvarer fem millioner svenske kroner. SAS kostnadsfører nær tre hundre tusen i godtgjørelse for bil og helseforsikring.

van der Werff tok over etter Rickard Gustafson sommeren 2021, etter at Gustafson trakk seg fra stillingen noen måneder i forveien. I forrige årsrapport ble det opplyst at van der Werff fikk nær 3,8 millioner svenske kroner i lønn for de første 3,5 månedene i jobben. I tillegg kom en pensjonsbetaling på 1,4 millioner.

Hans årslønn ved tiltredelsen ble satt til 12,5 millioner svenske kroner, sammenlignet med en årslønn på 13 millioner for forgjengeren Rickard Gustafson i 2021.

Fikk solid betalt

Da van der Werffs forrige arbeidsgiver, Avianca, gikk gjennom sin konkursbehandling, ble nederlenderens kompensasjon et tema. Ifølge Reuters mottok han 3,7 millioner dollar, tilsvarende 30 millioner kroner på daværende valutakurs.

Under et intervju med DN i julen, fortalte van der Werff om cirka 80 SAS-flyvninger som han personlig hadde tatt bare siden april, i tillegg til mange reiser med andre flyselskaper. Underveis fortalte han åpent om en syk far hjemme i Nederland, som ble en viktig motivasjon for at familien flyttet hjem fra Mellom-Amerika til Europa sommeren 2021. De vil ikke gå glipp av flere bursdager, og van der Werff kunne starte opp i SAS-jobben.

– Det er nonsens å tro at jeg vil være fornøyd med bare å tjene penger igjen. SAS må forandres radikalt, og så må vi selvsagt unngå en ny streik om fem år, sa van der Werff til DN.

Til livets opphold

I et av de ferske rettsdokumentene som er sendt inn til domstolen i New York, argumenterer rådgiver Michael Healy for utbetaling av en variabel lønn til 24 mellomledere i SAS. Totalt gjorde disse seg fortjent til en ekstralønn på 3,8 millioner kroner i fjor. Denne kommer i tillegg til ordinær lønn, og varierer fra drøyt 51.000 til nær 300.000 blant de 24 underdirektørene. Disse sitter ikke i konsernledelsen, som har et eget incentivprogram.

Nå må Healy argumentere for en utbetaling ettersom SAS befinner seg i konkursbehandlingen:

– Om ikke skyldnerne (SAS og dets datterselskaper, red.anm.) overholder forpliktelsene eller fortsetter programmet på ordinært vis, tror jeg det kan gå ut over de ansattes moral, noe som vil ha skadelige effekter på skyldnernes virksomhet og skape en risiko for treghet hos skyldnerne på et tidspunkt hvor støtten fra underdirektørene er avgjørende for skyldnernes omorganiseringsarbeid, skriver Healy og legger til:

– Dessuten, underdirektørene er avhengig av kompensasjonen, inkludert den variable, for å dekke deres ordinære livskostnader.

Healy jobber for konsulentbyrået FTI, som er hyret inn for å bistå SAS i restruktureringen. Da DN skrev om de foreløpige regningene konkursdomstolen hadde mottatt per oktober, var FTIs regninger kommet opp i 82 millioner kroner. Healy toppet også oversikten som enkeltperson, da han var den som hadde ført flest timer for totalt 13,4 millioner kroner.

Reisepenger til advokaten

I rettspapirene i New York kommer det frem flere finurlige detaljer når rådgiverne melder inn timelister. For eksempel fra advokaten Gary Holtzer i advokatfirmaet Weil, Gotshal & Manges, som får betalt over 20.000 kroner timen som en av SAS' mange advokater i USA.

I en fersk timeliste for november har han ført opp en egen timesats for «non-working travel» – reising utenom arbeidstid – med en sats på 975 dollar (9585 kroner) i timen. Han har ført opp 22,5 timer på reise, og mens han har sittet i flysetet eller vært på annen reise, har Gary Holtzer altså innkassert 216.000 kroner i november alene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.