Det har gått seks måneder siden storbanken DNB la inn bud på utfordreren Sbanken. Etter flere runder med varsel om mulig stans av oppkjøp og diskusjoner med DNB, kom tirsdag den endelige avgjørelsen fra Konkurransetilsynet. Det forbyr storbankens oppkjøp av Sbanken.