Sbanken fikk et resultat før skatt på 214,1 millioner kroner i fjerde kvartal, mot 225,7 millioner i samme periode året før.

Netto renteinntekter økte med 67,0 millioner kroner og netto provisjonsinntekter økte med 7,5 prosent fra fjerde kvartal 2018. Engangseffekter for nedskriving av immaterielle eiendeler, salg av en portefølje av misligholdte lån og kostnader tilknyttet endringer i ledelsen påvirket resultat før skatt negativt med 50,7 millioner kroner.

– Sbanken har i dette kvartalet kapret markedsandeler innen fondssparing og fortsatt utrullingen av produkttilbudet til små- og mellomstore bedrifter. Banken går nå inn i en fase hvor vi skal dra mer nytte av vår eksisterende kundeportefølje gjennom satsing på kryssalg og økt effektivitet, sier daglig leder Øyvind Thomassen, som tiltrådte i fjor høst, i en melding.

Prosessen i gang

Nå varsler han kostnadskutt:

– Vi har initiert et kostnadsprogram som inkluderer en reduksjon i bemanningen innen årsslutt 2020. Vi endrer ikke våre finansielle mål, men ved å gjennomføre endringene vi nå iverksetter, vil en egenkapitalavkastning på 14,0 prosent være innen rekkevidde i 2022, sier han.

Kommunikasjonssjef Kristian K. Fredheim påpeker overfor DN at kuttene er kommunisert tidligere, men at de nå konkretiseres ytterligere:

– Sbanken har vokst i et veldig høyt tempo de siste årene, uten å øke inntektene tilsvarende. Derfor tar vi umiddelbare grep for å nå de målene som er satt. Vi har allerede begynt en prosess, som skal føre til at inntil 25 av våre 425 ansatte må gå. Dette skal baseres på frivillig avgang, men noen av disse kan også gå over i andre roller internt, sier han.

Konsulenter og vikarer skal også reduseres.

– Vi regner med at det kostnadsprogrammet vi nå har igangsatt vil gi god effekt på sikt, sier Fredheim.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.