DN skrev i august at Schibsted-arvingen Jan Nagell-Erichsen hadde inngått en avtale med Blommenholm Industrier, som er Schibsteds største eier.

Avtalen gikk ut på at Nagell-Erichsen ble kjøpt ut av Blommenholm, mot om lag fem millioner aksjer i Schibsted og Adevinta. I podkasten Tinius Talks forklarte Nagell-Erichsen bakgrunnen for utkjøpet.

Har fremdeles 829.781 aksjer

– Det å bli kjøpt ut, det innebærer at jeg tar vare på verdier som er skapt gjennom generasjoner. Jeg og mine etterkommere kan nå fritt disponere over midlene, og det gir muligheter til å engasjere seg, sier han i episoden som er publisert på Tinius' egne hjemmesider.

Nå skriver Adevinta i en børsmelding at Nagell-Erichsens Beltenut as har solgt brorparten av aksjene sine i rubrikkselskapet. Med hjelp fra Arctic Securities og Skandinaviska Enskilda har han kvittet seg med 3,5 millioner aksjer til 147 kroner per stykk – tilsvarende 514,5 millioner kroner. Beltenut sitter nå på 820.781 aksjer i Adevinta.

Videre kommer det frem at Nagell-Erichsen har inngått en avtale om 90 dagers «lockup» på de resterende aksjer i Adevinta, som vil si at han ikke har anledning til å selge disse på 90 dager.

– Hvis jeg hadde blitt værende i BI (Blommenholm Industrier) hadde jeg, slik fordelingen er mellom a- og b-aksjer, ikke hatt formell innflytelse i BI. Avtalen som er inngått vil i liten grad påvirke handlingsrommet til å utvikle mediene videre, samtidig som jeg får full kontroll over mine midler, sa han i podkasten.

Ebay på eiersiden

DN har vært i kontakt med Nagell-Erichsen, som ikke ønsker å kommentere salget utover det som ble sagt i Tiniuas Talks og det som står i børsmeldingen.

Adevinta ble opprettet i 2019, da Scihbsted besluttet å skille ut all rubrikkvirksomheten sin, unntatt den skandinaviske. Noteringen av Adevinta ble den største norske børsnoteringen på 19 år, og Adevinta er i skrivende stund Oslo Børs' fjerde største selskap, med en markedsverdi på 104,4 milliarder kroner.

Denne verdien ble økt betydelig i juli, da Adevinta sikret seg rubrikkvirksomheten til den amerikanske giganten Ebay for 9,2 milliarder dollar i kontanter og aksjer. Dette tilsvarte om lag 84,5 milliarder norske kroner etter daværende dollarkurs.

Dette førte samtidig til at Schibsteds eierandel av Adevinta gikk fra 59 prosent til rundt 33 prosent, mens Ebay gikk inn på eiersiden av Adevinta, med en andel på 44 prosent.

Konsernsjef i Adevinta Rolv Erik Ryssdal uttalte at dette gjorde Adevinta til det største online rubrikkselskapet i verden. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.