Riggmarkedet ble kraftig rammet i kjølvannet av oljeprisfallet som startet på sensommeren 2014. Nivået er fremdeles historisk svakt.

Lørdag ettermiddag sendte Seadrill ut en børsmelding med en oppdatert forretningsplan, samt resultater for årets tredje kvartal.

Det kriserammede riggselskapet, med John Fredriksen som hovedeier og styreleder, senker forventningene til de nærmeste fem årene betydelig.

Bedring om tre år

Selskapets forrige forretningsplan ble lagt frem 12. september 2017. Sammenlignet med disse anslagene, ventes nå:

  • inntektene å falle med 1,4 milliarder dollar i perioden 2017 til 2022. Det betyr inntekter på til sammen 13,997 milliarder dollar i perioden, viser den nye forretningsplanen.
  • prognosen for driftsresultat før avskrivninger, såkalt ebitda, nedjusteres med 499 millioner dollar. Dette tilsier et resultat på 6,687 milliarder dollar i perioden.
  • kontantstrømmen i perioden senkes med 604 millioner fra forrige plan.

Selskapet viser til en ny rapport fra meglerhuset Fearnley. I denne rapporten friskmeldes ikke riggmarkedet før i 2021. Dette er senere enn tidligere anslag, og det forventes nå enda svakere markedsforhold på kort sikt.

Bedre enn fryktet

Seadrills resultat for tredje kvartal ender noe bedre enn det selskapet anslo i sine egne prognoser.

Selskapet hadde i kvartalet inntekter på 468 millioner dollar, mot ventet 440 millioner dollar.

Driftsresultat ble 190 millioner dollar. Dette var ventet til 180 millioner dollar.

Samtidig var kontantstrømmen på 184 millioner dollar, 45 millioner dollar lavere enn forventet.

Seadrill forklarer resultatet med høyere oppetid på riggene. De generelle- og administrative kostnadene var på 69 millioner dollar, 14 millioner dollar høyere enn ventet, fremheves det.

Kriserammed

Det understrekes at lørdagens børsmelding ikke må tolkes som en anmodning om stemmer fra obligasjonseiere eller andre investorer. I høst søkte det konkurstruede riggselskapet kreditorbeskyttelse under de amerikanske Chapter 11-reglene.

Tidligere i uken leverte en uoffisiell gruppe av usikrede långivere i Seadrill et alternativt forslag til restrukturering av selskapet.

Parallelt jobber også en offisiell kreditorgruppe på vegne av långivere, banker, verft og leverandører. DN kjenner til at det nå er utstrakt kontakt mellom grupperingene med sikte på å komme frem til et omforent, felles forslag en gang rundt årsskiftet.

Målet for kreditorene er i stor grad det samme: Å sikre seg en større bit av kaken når riggselskapet endelig kommer seg ut av restruktureringsprosessen som nå foregår for en konkursdomstol i Sør-Texas.

Allerede tidlig i 2015 startet gjeldsbataljen rundt Seadrill. Selskapet skyldte over 20 milli­arder dollar da oljemarkedet kollapset.(Vilkår)

Julelunsj-gjest Lilly Bendriss: Fredriksen er kongen!
Milliardær John Fredriksen arrangerte sitt årlige julebord på Theatercafeen med foretningsforbindelser og venner.
02:44
Publisert: