Det kommer frem av en pressemelding fra Konkurransetilsynet onsdag.

«Konkurransetilsynet har konkludert med at Verisure og Sector Alarm, som er de klart største aktørene i det norske boligalarmmarkedet, har samarbeidet om markedsdeling i perioden 2011 til 2017,» heter det i meldingen.

DN har tidligere skrevet om hvordan alarmselskapene møttes i såkalte «hvite flagg»-møter, der det ble diskutert hvordan de skulle unngå å selge alarmer til hverandres kunder. Det skal ha vært representanter fra salgsledelsen høyt opp i begge selskapene til stede.

Godtok ikke gebyret

Der Verisure og Sector Alarm i fjor ble varslet om gebyrer på henholdsvis 784 og 424 millioner kroner, ble de endelige gebyrene noe lavere for Verisure og omtrent 43 millioner høyere for Sector Alarm – til tross for at sistnevnte godtok det opprinnelige gebyret allerede i 2019.

Ifølge avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen i konkurransetilsynet skyldes forskjellen i gebyrene at tilsynet har beregnet varigheten overtredelsen skjedde i på en annen måte enn i fjor, og at det ble tatt til høyde for andre resultatstall.

– Gebyret til Verisure ble redusert noe, og gebyret til Sector Alarm ble høynet, av forskjellige grunner. For Verisure har vi beregnet varigheten for overtredelsen på en annen måte, ettersom vi har fått en endring i praksis for å regne varighet, og det får utfall for det endelige gebyret, sier Amundsen.

Hun trekker frem at for Sector Alarm sin del skyldes det høyere beløpet at tilsynet legger til grunn resultatet for 2018 i stedet for 2017, som ble lavere.

– Det er to ulike årsaker til at gebyrene ble forandret, men overtredelsene er like alvorlige og endringene skyldes teknikaliteter i begge tilfellene.

Nå skriver Verisure i en pressemelding at det er kjent med vedtaket i saken.

– Vi er svært skuffet over Konkurransetilsynets beslutning. Vi er uenige i tilsynets vurderinger og kommer til å anke vedtaket til Konkurranseklagenemnda, sier pressesjef Glenn Støldal i Verisure i Norge i meldingen.

Han deler ikke Konkurransetilsynets syn på det påståtte prissamarbeidet.

– Det norske markedet som vi opererer i er preget av sterk konkurranse med høye investeringer i innovasjon, markedsføring og salg. Sakens fakta viser at det har vært hard konkurranse i markedet mellom Verisure og Sector Alarm i alle salgskanaler i hele perioden som er undersøkt, sier Støldal.

Ville legge saken bak seg

Konkurransetilsynet skriver i sin pressemelding at Verisure har anledning til å klage inn vedtaket for Konkurranseklagenemnda, noe selskapet gir uttrykk for at det har tenkt å gjøre.

«Vi er skuffet over å se at kontakt mellom partene er tatt ut av sin kontekst, og at Konkurransetilsynet har sett bort fra fakta vi har lagt frem. Dette kommer vi også til å ta opp i anken,» heter det i pressemeldingen fra Verisure.

Sector Alarm på sin side har altså vedtatt gebyret allerede.

– For halvannet år siden, I juni 2019, valgte vi å vedta gebyret fordi vi ville legge saken bak oss, sier kommunikasjonssjef Sissel Eckblad i Sector Alarm til DN, og legger til:

– Vi anså oss som ferdig med saken og utover det har vi ingen kommentarer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.