–Dessverre tror jeg finansbransjen gjennom flere år med for liten kvinneandel, og da spesielt også på ledelsesnivå, har utviklet en testosteron- og «gutta boys»-kultur, sier norgessjef Anders Skar i Nordnet.

Kunder og sjefer som ber om sex, grisete kommentarer og meglere som behandler kvinnelige kolleger som selskapspiker. Mellom 20 og 30 kvinner i finans har fortalt DN om ukulturen de har opplevd i den svært mannsdominerte bransjen.

Skar sier han ble trist og lei seg da han leste artikkelen, men ikke overrasket.

– Jeg tror ingen bransjer er forskånet for problemet, men finans har historisk vært mannsdominert, og over tid har det også her vokst frem en ukultur, sier han.

Nordnet-sjefen er klar på at det finnes en ukultur i finansbransjen og mener det krever både umiddelbare tiltak, og langsiktig jobbing for å bli kvitt problemet.

– Kulturen og spillereglene som vokser frem uten innspill og påvirkning fra et større mangfold vil naturligvis bli preget av dette, sier Skar, som også sitter som varamedlem i styret i Verdipapirforetakenes forbund.

Han er også åpen om at han selv har, enkelte ganger, opplevd ting som kan grense mot trakassering og griseprat.

– Jeg må innrømme at jeg ikke alltid har tatt tak der og da. Men jeg har ikke opplevd dette mange ganger. Vi er dessverre heller ikke forskånet i Nordnet. I tilfeller hvor slike situasjoner har oppstått, har vi tatt tak i problemet og handlet direkte og resolutt.

«Alarmerende»

Sindre Støer er administrerende direktør i Verdipapirforetakenes forbund (VPFF), der norske meglerhus er medlemmer.

– Når tilstrekkelig mange kvinner opplever disse situasjonene, er det alarmerende. Det er dypt beklagelig at kvinner opplever slike hendelser og at de ikke er blitt hørt når de melder ifra til ledelsen, sier han.

Sindre Støer er leder i Verdipapirforetakenes Forbund, der norske meglerhus er medlemmer.
Sindre Støer er leder i Verdipapirforetakenes Forbund, der norske meglerhus er medlemmer. (Foto: Fredrik Bjerknes)

Støer sier saken definitivt vil bli tatt opp på første styremøte i foreningen i januar.

Han tror at mannsdominansen i finans ikke er problemet.

– Det er en avsporing. Dette har ingenting med flertall og mindretall å gjøre. Det som blir beskrevet er grove former for mobbing. Det skal vi ikke akseptere, uansett om det skjer på bakgrunn av kjønn, rase eller legning.

Skuffet

Viseadministrerende direktør Atle Vereide i SEB sitter som nestleder i VPFF-styret. Han er skuffet over omfanget av trakasseringen som blir presentert i DN-artikkelen.

– Selve tematikken synes å være rimelig universell, og dette er åpenbart noe som angår alle bransjer. Men utover det, må det åpenbart tas på høyeste alvor. Det skal være rutiner for å kunne varsle for alle som havner i en sånn type situasjon, sier Vereide.

Han har 30 års bakgrunn fra finansbransjen, og sier han i etterkant av Metoo-kampanjen har tenkt etter om han i løpet av de årene har observert seksuell trakassering i bransjen.

– Jeg klarer ikke å erindre konkrete episoder der det åpenbart skjedde noe veldig feil, som var ubehagelig for noen. Uansett, tenker jeg at alle som blir utsatt for noe slik skal bli tatt på alvor. Det er vel også det gode med det som kommer ut av dette – at terskelen for å si fra blir betydelig lavere, sier Vereide.

Han tror også de som har drevet med seksuell trakassering har fått seg en vekker.

Vereide sier at han som sjef ikke har opplevd at ansatte har kommet til ham med konkrete episoder, men sier temaet har vært diskutert internt i SEB etter Metoo-kampanjen i høst.

– Det er ikke til å unngå. Vi har spurt oss selv om vi har den type utfordringer, og basert på det som kommer frem nå er det sannsynlig slik at vi har det. Ingen kan iallfall påstå at man ikke har det, sier Vereide.

Tause finanstopper

Pareto-sjef Ole Henrik Bjørge er også blant styremedlemmene i Verdipapirforetakenes Forbund. I Pareto Securities har to ansatte sluttet etter at seksuell trakassering var en del av vurderingen.

– Seksuell trakassering i finansbransjen er en viktig og alvorlig problemstilling. Pareto er opptatt av å ta problemstillingen på alvor, og det er veldig bra at det rettes søkelys på problemet, sier Bjørge.

Administrerende direktør i Arctic Securities, Mads H. Syversen, skriver i en epost at seksuell trakassering er et viktig tema for meglerhuset.

– Som leder er jeg opptatt av å bevare et godt arbeidsmiljø for alle og at det skal være en lav terskel for å si fra hvis noen føler seg dårlig behandlet, skriver Syversen, som utover dette ikke vil delta i den offentlige debatten om trakassering i arbeidslivet.

Det er han ikke alene om. DN var fredag i kontakt med rundt 20 profilerte mannlige næringslivsledere og investorer. Foreløpig har nesten ingen ønsket å kommentere saken.

Tause ledere

Finansmann og investor Jan Petter Sissener er blant de få som deltar i debatten. Han gjør det klart:

– Sextrakassering er fullstendig uakseptabelt. Det er bra at Metoo-kampanjen retter søkelyset på seksualisert maktmisbruk.

Jan Petter Sissener, investor og porteføljeforvalter.
Jan Petter Sissener, investor og porteføljeforvalter. (Foto: Fredrik Bjerknes)

– Jeg tror ikke problemet med seksuell trakassering er så stort i finansbransjen, men på 90-tallet var kulturen enda mer røff og mannsdominert enn i dag. I hele mitt liv har jeg forsøkt å ansette flere kvinner. For meg har det vært et selvstendig poeng å myke opp et røft miljø, sier Sissener.

Idar Kreutzer er administrerende direktør i interesseorganisasjonen Finans Norge, med over 240 medlemsbedrifter og cirka 50.000 ansatte.

– Alle historiene som fortelles, gjør inntrykk på meg. Det gjør også det at så mange føler de ikke kan si ifra. Alle historiene der det kommer frem at man har varslet, men ikke blir tatt på alvor, eller der en leder ikke har tatt grep, gjør også inntrykk, sier Kreutzer.

Blir ikke tatt på alvor

De fleste norske meglerhus oppgir til DN at de har retningslinjer mot seksuell trakassering.

– Alle virksomheter har retningslinjer der det står at trakassering ikke er greit, men historiene som kommer frem viser at det likevel skjer, og at mange ikke tør si ifra. Det kommer også frem at de som varsler opplever å ikke bli tatt på alvor, og at ledere som blir varslet ikke reagerer adekvat. Det må være en øyeåpner for bransjen, sier Idar Kreutzer.

Idar Kreutzer, administrerende direktør i 
Finans Norge, håper Metoo-historiene gjør at det blir lettere å varsle, også fordi det er en påminnelse til ledere om at det er deres ansvar å forebygge og håndtere slike saker på en god måte.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i 
Finans Norge, håper Metoo-historiene gjør at det blir lettere å varsle, også fordi det er en påminnelse til ledere om at det er deres ansvar å forebygge og håndtere slike saker på en god måte. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Gode retningslinjer holder ikke i seg selv, det er hvordan de håndteres i praksis som betyr noe, sier Kreutzer.

– Har du selv observert griseprat eller hendelser som var over streken?

– Nei, jeg har ingen konkrete eksempler på det, sier Kreutzer.

Finans Norge har vært i kontakt med flere medlemsbedrifter den siste tiden.

– De er helt tydelige på at dette er noe som må tas på alvor og forteller at det er tema i mange ledergrupper nå, sier Runa Opdal Kerr, leder av arbeidsgiverområdet i Finans Norge.

– Det er ledernes ansvar å forebygge at det skjer og å gripe tak i situasjoner som dukker opp på en god måte, sier Kerr.(Vilkår)

Jan Vardøen: Lykke er en god bar, godt selskap og litt håndmat.
Men listen over ting suksessgründer Jan Vardøen håper å få gjort er fremdeles lang.
02:52
Publisert: