Brumm as, et selskap kontrollert av Bjørn Kise, selger 1,3 millioner aksjer på termin i Norwegian Finans Holding, som eier Bank Norwegian, tilsvarende 120 millioner kroner.

Kise er styreleder i flyselskapet Norwegian og i Norwegian Finans Holding. Han eier 60 prosent av aksjene i Brumm, og kontrollerer 94,24 prosent av stemmene i selskapet.

Salget er gjort gjennom en såkalt TRS-avtale (Total Return Swap), en avtale som innebærer at Brumm beholder den økonomiske eksponeringen mot aksjen, men uten stemmerett. I praksis betyr dette at aksjene lånes bort mot en liten pris. Når TRS-avtalen går ut, mister selskapet også eksponeringen.

Avtalen, som er inngått med Skandinaviska Enskilda Banken, forfaller 21. juni.

Etter transaksjonen eier Brumm i overkant av 6,7 millioner aksjer i Bank Norwegian, tilsvarende rundt 3,61 prosent.

Kise har ikke besvart DNs henvendelse fredag.

Norwegian-salg tidligere i uken

Tidligere denne uken ble det kjent at flyselskapet Norwegian for andre gang i år kvitter seg med aksjer i Bank Norwegian. Norwegian solgte to millioner aksjer i Norwegian Finans Holding, til en kurs på 92,50 kroner per aksje.

Også denne transaksjonen gjøres gjennom en TRS-avtale, med Danske Bank.

I juni inngikk Norwegian en lignende avtale, med en TRS-avtale for 4,7 millioner aksjer. Dette aksjesalget ga Norwegian en regnskapsmessig gevinst på mer enn to milliarder kroner.

Det siste aksjesalget gjør at Norwegians eierandel i Bank Norwegian faller fra 17,5 til 16,4 prosent. Flyselskapet beholder imidlertid eksponeringen på 20 prosent, den samme eierandel som selskapet hadde før de to aksjesalgene.

Tror ikke salg av Bank-Norwegian aksjer kan sikre Norwegian

Torsdag publiserte Sparebank 1 Markets en rapport der det fremkommer at analytiker Lars-Daniel Westby snur i sitt syn på flyselskapet Norwegian. Han setter ned sitt kursmål på aksjen fra 240 til 100 kroner.

– Vi ser en høy risiko for at kontantstrømmen fra driften ikke vil være tilstrekkelig for å finansiere Norwegians vekst, skriver Westby i sin rapport, som tviler på at salg av aksjer i Bank Norwegian eller bruk av salg/tilbakeleie-kontrakter for flyene kan sikre den nødvendige finansieringen.(Vilkår)

Julen er ikke helt som du tror: Finn mandelen og bli festkonge!
Hvis du finner mandelen i grøten spiser du en juletradisjon som er eldre enn julen.
01:18
Publisert: