Toppsjef for storbanken JPMorgan Chase & Co, James Dimon, tegner et generelt positivt bilde av økonomien i sitt årlige brev til aksjonærene. Samtidig kommer han med flere advarsler, ikke minst om at økonomien på ett punkt seiler inn i ukjent farvann. For fremover skal noe av den økonomiske stimuleringen etter finanskrisen reverseres.

USA kjøpte massive mengder statsobligasjoner og annen gjeld, for å tilføre markedene likviditet og holde rentene nede. Andre sentralbanker gjorde lignende stimuleringstiltak.

– Dette skjedde på en skala som aldri er blitt gjort før, og vi kan ikke kjenne alle de myriadene av effekter det har hatt på verdier, priser, tillit, investeringer og andre faktorer. Vi kan umulig kjenne alle effektene reverseringen vil gi, skriver Dimon.

Høyere og raskere opp

Sentralbanken i USA har varslet at den fra og med oktober vil starte en gradvis reduksjon av gjelden den har kjøpt, som har gitt dem en balanse på et heftig beløp – nesten 4500 milliarder dollar.

Dette vil trolig bidra til høyere renter i markedet, noe som kan hemme økonomien. Dimon tror det kan gå fint, så lenge renten øker fordi økonomien er sterk. Men det er også en mulighet for at den amerikanske og andre sentralbanker tar mer drastiske grep.

Dette kan blant annet skje som en reaksjon på høyere inflasjon og lønninger, som kan drive opp renten fortere enn ventet. Denne muligheten tror Dimon mange undervurderer.

– Mens rentene hittil har holdt seg lavere i lengre perioder enn folk ventet, kan de gå høyere og raskere opp enn folk venter.

Bedre stilt enn i 2008?

Hvis dette scenarioet slår til mener Dimon det er viktig å studere hvor robust økonomien nå er. På hvilke punkter er den bedre og dårligere stilt enn ved tidligere kriser – spesielt den siste i 2008?

På den positive siden mener han at befolkningens økonomi er bedre og at tapene i boliglånsmarkedet fra finanskrisen ikke vil gjenta seg i samme skala. Han trekker også frem at man nå har langt mer kapital og mindre giring i banksystemene, samt mindre giring i utlånene og mindre korttidssikrede lån. Høy giring betyr at man har stor andel gjeld i forhold til egenkapital. Det kan øke avkastningen på egenkapitalen, men betyr også at hele egenkapitalen kan gå tapt ved relativt nedgang i verdiene.

Eller verre?

Men storbanksjefen ser også negative punkter, blant annet at langt større deler av kapitalen nå er styrt av passive fond og EFT-er (et verdipapirfond som omsettes direkte på en børs) som er lettere for kundene å komme seg ut av. Noen av dem gir mye mer likviditet til kundene enn de underliggende verdiene i fondet, og Dimon mener det er fornuftig å bekymre seg for hva som skjer hvis disse fondene likvideres.

Han mener dessuten mekanismer som virker selvforsterkende på markedsretningen er blitt styrket, samt at kravene til bankene om bedre likviditet også gir dem mindre handlingsrom til å gi likviditet når det trengs som mest. Han mener dessuten at detaljert styring fra politikere av likviditetskrav er en uting, og at ingen banker vil komme til unnsetning ved en ny krise.

– Bankene ble straffet for å hjelpe i forrige omgang, skriver han.

Dimon har også en rekke andre bekymringer. Les hele det lange brevet her.(Vilkår)

Handelskrigen mellom USA og Kina forklart på 102 sekunder
DNs kommentator Bård Bjerkholt om frykten med handelskrigen mellom USA og Kina
01:42
Publisert: