Torsdag kveld holder sentralbanksjefen sin årlige tale til spesielt inviterte gjester fra politikk og næringsliv med påfølgende middag på Grand Hotel. DN fikk, i likhet med andre medier, audiens i ti minutter litt tidligere på dagen for å stille sentralbanksjefen noen spørsmål om talen.

Alarm, alarm

Øystein Olsen tar opp klimakrisen i talen og kaller fjorårets rapport fra FNs klimapanel «alarmerende». Han mener løsningen på å redusere utslippene av klimagasser er myndighetenes ansvar, og han viser til at EUs kvotesystem har begynt å virke. Andre økonomiske virkemidler må også bidra til omstilling i næringslivet mot en grønnere økonomi.

For å bremse utslippene, har enkelte politikere og økonomer tatt til orde for en raskere nedbygging av norsk olje- og gassvirksomhet. Men dette er feil vei å gå, mener sentralbanksjefen. Fortsatt er kull en betydelig energikilde globalt, men overgangen mot mer grønn energi kan ta veien via norsk naturgass, sier Olsen i talen, og viser til Tyskland.

Og skulle vi i Norge «forsere avviklingen av produksjonen på norsk sokkel, ville andre tilbydere stå klare til å ta over. Effekten på klima er derfor diskutabel. Selv ville vi pådra oss en betydelig kostnad», sier Olsen i talen.

– Hva slags kostnad sikter du til?

– Det er rett og slett det faktum at olje og gass er en veldig lønnsom næring som har gitt Norge store inntekter. Det er vanskelig å tenke seg en næring som gir nasjonen og staten så store inntekter. Det å skru igjen oljekranen, utover det som følger av lønnsomhetsvurderinger, som alltid må gjøres, det advarer jeg mot, sier Olsen til DN.

– To tiltak som har vært fremme i debatten er endret leterefusjonsordningen og bremse tildelingen av nye leteområder. Er det noe du advarer mot?

– Det å endre rammeverket eller systemet markant, slik at vi forserer en avvikling, har en kostnad. Jeg snakker ikke spesifikt om refusjonsordningen.

Gratispassasjerer

Olsen snakker om at det er vanskelig å få på plass effektive klimatiltak. «Gevinsten av lavere utslipp deles på alle – også de som ikke bidrar. Det gjør det fristende å være gratispassasjer, både på den internasjonale og den nasjonale arenaen.»

– Har Norge, som er blitt rike på olje, et spesielt ansvar for å rydde opp?

Øystein Olsen advarer mot forsert avvikling av olje- og gassindustrien.
Øystein Olsen advarer mot forsert avvikling av olje- og gassindustrien. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

– Noen vil mene det, og jeg kan forstå tenkningen som ligger bak. Her er jeg en klassisk økonom, som påpeker det økonomer lenge har sagt, at det må bli dyrere å slippe ut. Det er medisinen. Klimautfordringen er enorm kompleks, siden forbrenningen skjer overalt gjennom produksjonskjeder, det er veldig integrert. Men løsningen, fra et økonom-synspunkt er enkel: Det er en åpenbar løsning, og jeg tror det er viktig å holde fast ved løsningen – at det må bli dyrere å slippe ut. Hvis man ikke gjør det, og går alle andre omveier, har man transformert dette til et komplisert problem der man vikler seg frem mot målet, sier Olsen.

Å gå veien om lavere norsk produksjon vil føre til lavere tilbud, og dermed høyere priser som i første omgang kan stimulere til mer leting andre steder. Klimaeffekten er derfor diskutabel, ifølge Olsens resonnement.

Motorveien til omstilling

Olsen viser til hvordan oljenæringen er selve motoren i norsk økonomi, noe den har vært i snart 50 år. Ringvirkningene er store, og i alle landets fylker er det oljerelaterte jobber. Ti prosent av alle sysselsatte i Norge direkte eller indirekte knyttet til oljenæringen.

Øystein Olsen har snakket om oljepengebruk hvert år siden 2011. I 2019 dropper han dette.
Øystein Olsen har snakket om oljepengebruk hvert år siden 2011. I 2019 dropper han dette. (Foto: Per Ståle Bugjerde)

I de neste årene vil det ikke skje noe nedbyggingen av denne sektoren, tvert imot, sier Olsen, som venter flere ansatte i oljerelaterte selskaper i årene fremover, før det en gang i fremtiden vil være behov for færre. Da må andre næringer vokse frem, og norsk næringsliv har vist seg flinke til omstilling, ifølge sentralbanksjefen. Hvis denne endringen skjer gradvis, og ikke forseres, mener han det er gode muligheter for en vellykket omstilling av AS Norge.

Snakker ikke om oljepengebruk

I hver tale siden 2011 har Olsen vært innom oljepengebruk og handlingsregelen, som sier hvor mye oljepenger som andel av Oljefondets verdi som kan brukes til å dekke underskudd å statsbudsjettet.

– Nettopp fordi jeg har snakket om dette så mange ganger, og har problematisert hvor høyt nivået på oljepengebruken er kommet, kommet med advarsel om det og problematisert hvor velegnet handlingsregelen er som løpende rettesnor når fondsverdien svinger, så er ikke dette tema i år, sier Olsen.

Det var Olsen som foreslo å jekke ned handlingsregelen fra fire til tre prosent av Oljefondets verdi. Først ble forslaget skutt ned av daværende statsminister Jens Stoltenberg, men Solberg-regjeringen hørte på Olsen noen år senere.

Sentralbanksjefen pleier «alltid, uansett» å nevne to ting i årstalen. I år var det én av dem som manglet.
02:38
Publisert:

Økt proteksjonisme

Øystein Olsen er også bekymret for at det internasjonale økonomiske samarbeidet knaker i sammenføyningene, for økt proteksjonisme. Norge, med sin lille, åpne økonomi, er særlig tjent med mest mulig åpen handel, men han viser til at «utviklingen mot en mer åpen og liberal verdensorden kan gå i revers. Det skjedde i mellomkrigstiden. Det kan være i ferd med å skje igjen».

Han trekke frem brexit og oppbygningen av tollbarrierer mellom USA og Kina. Så langt er effekten på økonomien «beskjeden», men det kan bli verre:

«Proteksjonisme betyr lavere vekst. Gevinstene som er oppnådd gjennom åpne grenser settes i spill. Går verdenssamfunnet inn i en ny periode med økte handelsbarrierer, kan en kraftfull kilde til vekst og utvikling tørke inn.»

Dette kan ramme Norge.

«I denne situasjonen vil det være dristig av Norge å sette vært nåværende avtaleverk med Europa på spill», sier Olsen i manuset og retter dermed en subtil advarsel til enkelte politikere som har tatt til orde for utmelding av EØS-samarbeidet.

Er banken din venn, eller tenker finansfolk bare på seg selv? Hør fersk DN-podkast:

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Denne fisken må du dna-teste for å finne ut om er «ekte»
02:04
Publisert: