Petter Stordalens Strawberry Capital sto inntil nylig oppført med i overkant av 2,4 millioner aksjer og en eierandel på 4,63 prosent i oljeservice-teknologiselskapet Sevan Marine. Nå viser en fersk aksjonærliste at Strawberry Capital har solgt sine eierandeler samtidig som Christen Sveaas kjøper seg inn i selskapet.

For to uker siden kjøpte Sveaas' investeringsselskap Kistefos As vel 3,1 millioner aksjer i selskapet til en kurs på 13,10 kroner. Med det betalte investoren til sammen over 40,8 millioner kroner for å sikre seg en eierandel på 8,09 prosent i Sevan Marine. Kjøpet ble annonsert i en flaggmelding der det kommer frem at aksjene er kjøpt med terminfinansiering. Etter kjøpet eier Sveaas nå i overkant av 4,25 millioner aksjer i selskapet.

Nå tyder mye på at Sveaas har kjøpt aksjene til Strawberry Capital, som går ut av selskapet etter å ha vært en av Sevan Marines største aksjonærer de siste fem årene. Stordalen og investeringsselskapet Strawberry Capital kjøpte det meste av aksjene i Sevan Marine i løpet av 2015. DN har beregnet at Stordalen-selskapet har en kostpris på rundt 44 millioner kroner på sin aksjepost i Sevan. Hvis en legger den kostprisen til grunn, taper Stordalens selskap rundt 11,9 millioner kroner på salget til Sveaas.

Sveaas seiler etter aksjekjøpet inn som den nest største aksjonæren i Sevan Marine. Den største eieren er i dag Teekay Offshore Partners som gjennom selskapet Teekay Service Holdings i dag står oppført med 22,89 millioner aksjer og en eierandel på 43,52 prosent i selskapet.

Det har ikke lyktes DN å komme i kontakt med administrerende direktør Kenneth Jarl Andersen i Strawberry Capital. (DN)(Vilkår)