Konsernsjefen for det børsnoterte rederiet Wilh. Wilhelmsen, Thomas Wilhelmsen (49), fikk en samlet kompensasjon på 24,8 millioner kroner i fjor, fremgår det av en lønnsrapport fra selskapet for 2022.

Av totalbeløpet utgjorde grunnlønnen 5,55 millioner kroner, mens den resterende andelen var ulike bonusordninger, pensjon og andre utbetalinger.

Målt mot 2021 økte konsernsjef Wilhelmsen den samlede kompensasjonen med over ti millioner kroner. Det skyldes i stor grad oppgjøret av et langsiktig incentivprogram som ble startet i 2015 og avsluttet i fjor.

Ifølge bladet Kapital var Thomas Wilhelmsen god for 2,25 milliarder kroner i fjor.

I toppen

Ser man på listen over de best betalte konsernsjefene på Oslo Børs befinner Thomas Wilhelmsen seg i toppsjiktet.

Anders Opedal, sjef for Børsens største selskap, Equinor, hadde i fjor en samlet kompensasjon på rett i underkant av 20 millioner kroner. DNB-sjef Kjerstin Braathen hadde en total lønnspakke på 15,4 millioner kroner i fjor, mens Mowi-sjef Ivan Vindheim hadde en samlet godtgjørelse på 16,9 millioner kroner i fjor.

Imidlertid er det ingen av de ovennevnte som kan måle seg med Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik. I forrige uke ble det kjent at han i fjor hadde en samlet lønnspakke på 41,9 millioner kroner. I 2021 fikk han 1,7 millioner dollar av selskapet i lønn, bonus og andre utbetalinger. Den kraftige økningen i fjor skyldtes i stor grad en kompensasjon under Aker BPs langsiktige incentivordning, som i fjor utgjorde over halvparten av Hersviks samlede lønnspakke.

Sammenligningen med 2021 ble imidlertid i beste fall mangelfull, siden Hersvik for to år siden fikk en bonus på 113 millioner kroner. Betalingen kom ikke fra Aker BP, men direkte fra Aker-konsernet og Røkkes personlige investeringsselskap TRG.

Lederlønninger har vært et hett tema de siste månedene, og spesielt har regjeringen Støre gått hardt ut mot det det mener er manglende moderasjon. Da eierskapsmeldingen fra regjeringen gikk ut på høsten i fjor ble det klart at regjeringen ønsker å stramme inn kraftig i avlønninger til toppsjefene hvis selskaper har staten på eiersiden.

Oljefondssjef Nicolai Tangen gikk også ut i Financial Times i forbindelse med World Economic Forum i Davos tidligere i år og kritiserte styrene i storselskapene i USA for å kompensere toppsjefene altfor høyt.

Familiefeide

Det er gått tre år siden DN først omtalte den interne striden i familien, en feide som det tidligere i år ble klart at havner i retten.

I sentrum for striden står familiens egen pengebinge. Familieselskapene har nemlig saltet ned seks milliarder kroner i et slags privat fond, i stedet for å dele ut overskuddet til aksjonærene.

Det er reist søksmål for å oppløse to familieselskaper i Wilhelmsen-gruppen. Saken kan bli et av norgeshistoriens største private rettsoppgjør.

Bak søksmålet står fire av kusinene til nåværende skipsreder Thomas Wilhelmsen: Cathrine Løvenskiold Wilhelmsen, Hedvig Juell, Maren Juell og Hannah E. Wilhelmsen. Disse er barn av avdøde skipsreder Wilhelm Wilhelmsens bror Finn og søster Helen Juell, som også er blant saksøkerne.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.