Norwegian-aksjen har lignet en berg-og-dal-bane på Oslo Børs det siste året grunnet usikkerhet blant investorene rundt gjeldsnivået i selskapet, og så en opptakt til budkamp i år.

De store svingningene har skapt en like voldsom interesse fra noen aktører i finansmiljøet for å spekulere i kursfall i aksjen, såkalt shorting. Norwegian-aksjen lå store deler av fjoråret på en klar førsteplass blant shortede aksjer på Oslo Børs, med over en tredjedel av aksjene utlånt til shorting i en periode.

Norwegian-sjef Bjørn Kjos (72) og hans tre barn har vært helt sentrale for at andre aktører kunne shorte aksjen. Familien er hovedeier i Norwegian med vel en fjerdedel av aksjene – sammen med Kjos' forretningspartner og styreleder i Norwegian, Bjørn H. Kise (68), og broren Tore Kjos (74). Gjennom selskapet HBK Holding har de lånt ut en betydelig del av aksjene til shorting det siste året.

Det har gitt en stor gevinst og bidratt til å løfte overskuddet i HBK Holding til vel 35 millioner kroner i fjor.

Størst på utlån i Norwegian

I andre halvår i fjor gikk andelen Norwegian-aksjer til utlån til værs, og en oversikt fra Sparebank 1 Markets viser at på det meste var over 35 prosent av aksjene lånt ut til shorting.

Den blå linjen viser shortandelens dramatiske fall i Norwegian de siste ukene. Den grå linjen er aksjekursen. Kilde: Sparebank 1 Markets
Den blå linjen viser shortandelens dramatiske fall i Norwegian de siste ukene. Den grå linjen er aksjekursen. Kilde: Sparebank 1 Markets

HBK Holding har på det meste lånt ut over 60 prosent av egne Norwegian-aksjer til shorting. Bjørn Kjos kommenterte shortingen på Hegnartv like før jul i fjor, da han fikk spørsmål om kursfallet i aksjen:

«Nei, burde kanskje ikke låne ut så mye. Kanskje litt for mye shorting,» sa Kjos.

Da hadde HBK Holding allerede innkassert det meste av gevinsten for fjoråret. I regnskapet for HBK Holding står det at finansinntektene ble på like under 60 millioner kroner. Mens vel 11 millioner kroner kan knyttes til inntekter fra et heleid eiendomsselskap, har posten «andre finansinntekter» steget fra én til 41 millioner kroner på ett år.

Det meste er antagelig fra utlån av aksjer. Det er lite aktivitet i selskapet ellers utover eierskapet i Norwegian og flyselskapet har ikke betalt utbytte.

Hverken styreleder Bjørn H. Kise eller Kjos' sønn og styremedlem Lars Ola Kjos (40) besvarte DNs henvendelse i saken onsdag.

Nesten ikke shorting

Shortingandelen i Norwegian-aksjen falt fra rundt 30 prosent til under ti prosent etter at Norwegian varslet en emisjon i mars i år og fikk inn 1,5 milliarder kroner i frisk egenkapital.

Like etter ble det også kjent at International Airlines Group (IAG), som blant annet eier British Airways, hadde kjøpt en andel i selskapet og ville vurdere et bud.

Bjørn Kjos og Bjørn H. Kise eier også selskapet Sneisungen privat, som har en betydelig eierandel i Norwegian Finans Holding, som står bak Bank Norwegian. Sneisungen har bokført bankaksjene til vel 70 millioner kroner, og aksjene hadde en markedsverdi på over 422 millioner kroner ved utgangen av fjoråret. Selskapet med lite annen aktivitet fikk et underskudd på 1,7 millioner kroner.

Lars Ola Kjos' selskap Green 91 er femte største eier i Bank Norwegian med aksjer verdt over 605 millioner kroner. Hans private selskap fikk et underskudd på vel én million kroner i fjor etter bare marginal aktivitet.(Vilkår)

- De slipper det de har i hendene og følger guiden
Butikkeier Anny-Irene Mykkeltvedt sier hun taper millioner på at hun velger å ikke betale turistguider provisjon av det turistene kjøper.
02:08
Publisert: